Młodzi radzą

Wręczenie zaświadczeń o wyborze, ślubowanie radnych oraz wybór prezydium były głównymi punktami pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włodawie. Twór ten ma upowszechniać wiedzę o samorządzie wśród uczniów, aktywizować ich i kształtować postawy obywatelskie oraz patriotyczne.

W środę (4 stycznia) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włodawie kadencji 2023-2024. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca „dorosłej” rady Joanna Szczepańska. Następnie burmistrz Wiesław Muszyński oraz Rafał Iwaniuk, przedstawiciel Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włodawie, wręczyli młodym radnym zaświadczenie o wyborze.

– Serdecznie gratuluję wszystkim zwycięstwa w wyborach. Dziękuję, że postanowiliście zaangażować się w prace Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włodawie. Zaufanie, którym obdarzyli was koleżanki i koleżanki jest powodem do dumy, ale też zobowiązaniem do sumiennego wykonywania obowiązków radnego. Jestem przekonany, że jako reprezentanci włodawskiej młodzieży będziecie brać czynny udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących zarówno młodzieży, jak i całego miasta – mówił burmistrz Muszyński.

Po złożeniu ślubowania radni przystąpili do pracy. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostały wybory przewodniczącego. W głosowaniu tajnym na tę funkcję wybrany został Mateusz Kondraciuk. Następnie wybrano wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Zostali nimi odpowiednio Anna Leszczyńska i Kacper Smuga.

Młodzieżowa Rada Miejska we Włodawie liczy 11 radnych reprezentujących włodawskie szkoły. Wybory do rady przeprowadzono jeszcze przed końcem ubiegłego roku. Wystartowało w nich 18 kandydatów. Po ogłoszeniu wyników mandaty zdobyli: Patryk Borodijuk (I LO), Miłosz Książek (I LO), Szymon Łobko (II LO), Mateusz Kondraciuk (II LO), Kacper Smuga (II LO), Anna Leszczyńska (II LO), Jakub Grzywaczewski (SP2), Natalia Brejer (SP2), Michał Winiarczyk (SP2), Lena Markiewicz (SP3) i Wiktoria Werner (SP3).

Celem MRM jest między innymi upowszechnienie idei samorządności wśród młodzieży, wspieranie aktywności, umożliwienie uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość życia, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, obywatelskich i patriotycznych, współpraca i integracja środowisk młodzieżowych, oraz promowanie kultury dyskusji i wypowiedzi.

Te cele Rada realizować będzie poprzez m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących młodych ludzi, inicjowanie działań na rzecz ich integracji i współpracy, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w sprawach istotnych dla nich samych, nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami oraz uczestnictwo swoich przedstawicieli w procesie podejmowania decyzji mających bezpośredni wpływ na warunki rozwoju młodzieży. (bm)

News will be here