Młodzież ciągnie do Europy

Województwo lubelskie jest drugim, po dolnośląskim, które przystąpiło do Młodzieżowej Sieci Regionalnej, stowarzyszenia działającego przy Zgromadzeniu Regionów Europy.

Dokument akcesji z przedstawicielami Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego – marszałkiem Igorem Wyszyńskim-Karłoskim i wicemarszałkiem Pawłem Bąclem – podpisał w miniony czwartek Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego.

– Chcemy, by młodzi mieszkańcy naszego województwa byli obywatelami Europy i świata. Chcemy, by dzielili się z jednej strony marzeniami, z drugiej – doświadczeniami i pomysłami z rówieśnikami z Europy. Wiem, że mają ku temu zdolności i talenty – mówił wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, chwilę przed podpisaniem dokumentu.

W skład Młodzieżowej Sieci Regionalnej wchodzą już 63 regiony ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Województwo lubelskie jest drugim z Polski, po dolnośląskim, które przystąpiło do tego gremium.

– Zgromadzenie Plenarne Młodzieżowej Sieci Regionalnej przy Zgromadzeniu Regionów Europy bardzo pozytywnie ocenia politykę młodzieżową, która jest prowadzona przez samorząd naszego województwa – mówił podczas spotkania Igor Wyszyński-Karłoski, marszałek Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. – Dziękuję serdecznie za wykonana pracę na rzecz młodzieży pani radnej sejmiku województwa lubelskiego, Bożenie Lisowskiej oraz Zarządowi Województwa za pomoc, jaką otrzymaliśmy przez ostatni rok.

Aktywne uczestnictwo ludzi młodych w życiu publicznym jest długotrwałym procesem dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego. Każda z form społecznego zaangażowania pomoże młodzieży w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz wyposaży ludzi młodych w kompetencje umożliwiające lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie i na rynku pracy, zachęci do zaangażowania się w projekty zarówno służące młodzieży, jak i dorosłym oraz pogłębi wiedzę na temat mechanizmu życia publicznego – dodał Igor Wyszyński-Karłoski.

Dzięki staraniom Komisji Doraźnej do Spraw Młodzieży i samej młodzieży podczas spotkania podpisany został także Kontrakt Udziału Województwa Lubelskiego w II Ogólnopolskim Kongresie Sejmików i Rad Młodzieżowych. BS