Młodzież pomaga już 11 lat

Wolontariusze akcji Twój Dar Serca dla Hospicjum podsumowali jej XI edycję na uroczystej gali w sali widowiskowej Fundacji Dantis

85 tysięcy złotych to kwota zebrana podczas akcji Twój Dar Serca dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Pieniądze zostaną przekazane na potrzeby podopiecznych placówki. Finał odbył się 4 czerwca w sali widowiskowej Fundacji Dantis przy ul. Wyszyńskiego w Lublinie. Towarzyszyły mu występy młodzieży.


W tym roku Akcja Twój Dar Serca dla Hospicjum odbyła się już po raz jedenasty. Jak co roku koordynowało ją Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego. Pieniądze młodzież ze szkół naszego województwa zbierała podczas różnorodnych akcji organizowanych w szkołach. Otrzymane wsparcie finansowe będzie przeznaczone na: zakup leków, środków higienicznych, materiałów opatrunkowych oraz na naprawę i zakup sprzętu medycznego. (EM.K.)