Młodzież zaangażowana w historię

W ramach obchodów 80. rocznicy Zagłady włodawskiej społeczności żydowskiej Stowarzyszenie Brama Pamięci przygotowało seminarium naukowe „Getto we Włodawie – historia i edukacja” i dwa spacery historyczne szlakiem kultury żydowskiej we Włodawie. Krokami poprzedzającymi obchody były działania edukacyjne kierowane do młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych we Włodawie oraz seniorów z klubu emerytów.

– Projekt upamiętnia jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Włodawy, jakim jest Zagłada – mówi Mariusz Czuj, jeden z autorów projektu. – Nigdy w historii miasto nie straciło tak wielu swoich mieszkańców, w tak brutalny sposób i w tak krótkim czasie. Seminarium „Getto we Włodawie – historia i edukacja” oraz dwa spacery historyczne szlakiem kultury żydowskiej we Włodawie dopełniły uroczystości 80. rocznicy likwidacji włodawskiego getta.

Mam nadzieję, że te przedsięwzięcia zaistniały w świadomości młodych ludzi, ponieważ wiedza o żydowskiej przeszłości Włodawy, jak i Zagładzie jest znikoma. Brakuje im wiedzy i informacji, żeby włączyć mniejszość żydowską do grupy obywatelskiej, brakuje wiedzy o podstawowych faktach. Działania projektowe przyczyniły się do zmiany postaw młodzieży i mieszkańców Włodawy.

Ważnym aspektem projektu było ukazanie dziejów i kultury żydowskiej. Seminarium i spacery historyczne włączyły włodawian, młodzież i turystów, którzy „dopowiedzieli” zapomniane dzieje społeczności żydowskiej we Włodawie w ramach dialogu międzypokoleniowego.

W działania projektowe zaangażowanych było stu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; trzydziestu emerytów z Klubu „Złota Jesień”; sześćdziesiąt osób zwiedzających i zainteresowanych turystyką historyczną; dziesięciu włodawskich historyków oraz dziesięciu członków Stowarzyszenia Bramy Pamięci.

– W ramach obchodów 80. rocznicy likwidacji getta włodawskiego zainicjowaliśmy wolontariat edukacyjny. Zaproponowaliśmy młodzieży z najwyższych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych formy samoedukacji poprzez pozyskanie relacji, fotografii od mieszkańców Włodawy i okolic na temat ich dawnych żydowskich sąsiadów, ich historii, zwyczajów, obrzędów, tradycji – dodaje M. Czuj. (pk)

News will be here