Mniej etatów w miejskich spółkach

W ciągu niespełna półtora roku zatrudnienie we wszystkich miejskich spółkach zmniejszyło się o 14 proc. Najwięcej pracowników odeszło z MPGK, MPEC i CLA. Obecnie w podległych miastu spółkach pracuje łącznie 767 osób. W 2018 roku było ich 880.

Ponieważ przez lata panowała opinia, że w miejskich spółkach jest przerost zatrudnienia, postanowiliśmy się bliżej przyjrzeć temu problemowi. Na koniec 2018 roku we wszystkich spółkach komunalnych pracowało 880 osób. Przez rok liczba osób w nich zatrudnionych zmalała do 776. Zgodnie z danymi na 30 kwietnia br. siedem podległych miastu spółek daje pracę 767 osobom.

Największa spółka – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 31 grudnia 2018 roku zatrudniała 298 pracowników. Przez rok ta liczba skurczyła się do 252 osób. Należy jednak pamiętać, że z 1 stycznia br. spółka ta połączyła się z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami i wszyscy zatrudnieni w nim pracownicy przeszli na garnuszek MPGK. Obecnie pracuje w niej 315 osób. Ta liczba niebawem może zmienić się, bo spółka ogłosiła nabory na 15 wolnych stanowisk pracy. Poza tym czternastu pracowników w tym roku osiągnie wiek emerytalny i niewykluczone, że część zechce przejść na emeryturę.

206 osób na koniec 2018 roku zatrudniało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Rok później zatrudnienie spadło do 189 pracowników, a obecnie w spółce pracują 184 osoby. Już sama redukcja etatów przyniosła będącemu w trudnej sytuacji finansowej MPEC kilkaset tysięcy złotych oszczędności.

O blisko 20 proc. zatrudnienie zmalało w Chełmskich Liniach Autobusowych. Na koniec 2018 roku w spółce tej pracowało 120 osób. W analogicznym okresie 2019 roku CLA dawały pracę 101 osobom, a z końcem kwietnia br. – 98.

20-procentowy spadek zatrudnienia zanotowało też Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych, które na 31 grudnia 2018 r. zatrudniało 74 osoby. Po roku w spółce pozostało już 60 pracowników, a obecnie PUM liczy 59 zatrudnionych.

O 20 procent zmniejszyła się też załoga w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych. Jeszcze w grudniu 2018 r. w spółce pracowało 71 osób. Rok później liczba ta spadła do 55, a z końcem kwietnia br. wyniosła 56 pracowników.

O jedną osobę zmalało zatrudnienie w najmniejszej miejskiej spółce, Chełmskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Na 31 grudnia 2018 roku pracowało w niej 9 osób, od roku jest ich osiem.

Zwiększyło się natomiast zatrudnienie w Chełmskim Parku Wodnym i Targowiskach Miejskich. W grudniu 2018 r. w spółce pracowało 39 osób, rok później już 46, a obecnie 47. Wzrost etatów był spowodowany zatrudnieniem sprzątaczek. Wcześniej usługę sprzątania dla aquaparku świadczyła zewnętrzna firma. (s)