Mówili o pomocy społecznej

(19-20 września) W Okunince nad Jeziorem Białym odbyła się Wojewódzka Konferencja Dyrektorów i Kierowników Środowiskowych Domów Samopomocy i Ośrodków Wsparcia z województwa lubelskiego.

Organizatorami spotkania były: Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, powiat włodawski oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie. W konferencji uczestniczyły 62 ośrodki wsparcia oraz goście – kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, tj. PCPR we Włodawie, DPS „Senior’’ w Różance, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie, MOPS we Włodawie, GOPS-y we Włodawie, Woli Uhruskiej, Wyrykach i Hańsku.

Po oficjalnym otwarciu głos zabrali: Albin Mazurek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie oraz Andrzej Romańczuk – starosta włodawski. Podczas przemówień podkreślano rolę oraz potrzebę funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Zwrócono uwagę na fakt, że działania domów samopomocy mają zapobiegać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Po przemówieniach rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczestników „Przystani”, po czym zaproszeni goście zwiedzili Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie.

W drugim dniu Konferencji uczestnicy odbyli szkolenie „Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej”. Dodatkowo uczestnicy spotkania mogli podziwiać walory krajobrazowe i kulturowe Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. W wolnym czasie zaproszeni goście zwiedzali kościół parafialny pw. św. Ludwika, Muzeum – Zespół Synagogalny oraz parafię prawosławną Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. (pk)