Można zgłaszać inwestycje

Od dwóch lat o części miejskich funduszy przeznaczonych na inwestycje decydują sami mieszkańcy, składając, a następnie głosując na wskazane przez siebie zadania. Tak właśnie działa uchwalony w 2014 roku budżet obywatelski. W najbliższy czwartek 28 kwietnia rozpocznie się jego trzecia edycja.
– Złożenie wniosku polega na wypełnieniu formularza, w którym wskazujemy m.in. nazwę proponowanego zadania, jego zakres oraz miejsce – podkreśla Krystyna Majówska, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru w chełmskim magistracie, a jednocześnie członek zespołu ds. budżetu obywatelskiego. – Można to zrobić w formie papierowej na formularzach dostępnych w urzędzie i na stronach internetowych miasta, a od tego roku także poprzez platformę e-puap.
Mieszkańcy Chełma na złożenie wniosku mają dwa miesiące. Zgodnie z przyjętym przez miasto harmonogramem, propozycje zadań przyjmowane będą aż do końca czerwca.
W tym roku rada miasta dokonała w budżecie obywatelskim istotnych zmian. Zamiast dotychczasowych 4 okręgów, Chełm został podzielny na 10 okręgów odpowiadających podziałowi na osiedla. To zdaniem władz miasta ma umożliwić realizację większej ilości inwestycji i wyrównać szansę pomiędzy poszczególnymi rejonami Chełma.
– Ta zmiana to efekt rozmów z mieszkańcami – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Więcej okręgów to większa szansa dla mniejszych inwestycji i gwarancja realizacji wybranych przez chełmian zadań w każdym osiedlu. W tym roku o pół miliona złotych zwiększyliśmy pulę pieniędzy na wskazane przez mieszkańców zadania, co stawia Chełm wśród najlepszych miast pod względem procentowego udziału budżetu obywatelskiego w ogólnych wydatkach budżetu.
Przed przyjęciem pierwszych wniosków władze miasta wszystkich zainteresowanych zapraszają na spotkanie, podczas którego zostaną omówione szczegóły dotyczące funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Odbędzie się ono w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Granicznej 2 w środę 27 kwietnia o godz. 17.30. (ptr)