MPEC z wielomilionową stratą

Poznaliśmy wyniki finansowe miejskich spółek za pierwsze półrocze br. Nadal w bardzo dobrej sytuacji znajduje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Coraz lepiej poczynają sobie Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Chełmskie Linie Autobusowe. Niestety, czarne chmury zgromadziły się nad Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Spółka za sześć miesięcy 2021 r. wygenerowała ponad 8 mln zł straty. Powodem są rosnące w zastraszającym tempie koszty emisji dwutlenku węgla.

Trzy spółki nad kreską, cztery pod kreską – tak w skrócie można podsumować wyniki finansowe miejskich spółek na pierwsze półrocze br. Martwi na pewno olbrzymia strata Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Wydaje się, że bez pomocy miasta spółka może mieć poważne problemy z zachowaniem płynności finansowej.

MPGK z wysokim zyskiem

Najlepszy wynik, zgodnie z przewidywaniami, uzyskało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które wypracowało zysk w wysokości 1 943 300 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku spółka osiągnęła wynik 2 004 900 zł netto. Na bardzo dobrą sytuację finansową MPGK złożyły się podjęte w ubiegłych latach, jeszcze przez nieżyjącego prezesa Marcina Czarneckiego, działania w kierunku poprawy kondycji finansowej największego komunalnego przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowych rozwiązań w procesach technologicznych, inwestycyjnych, jak i zarządzania. Dziś spółka ma stabilną sytuację ekonomiczną, terminowo reguluje wszystkie zobowiązania wraz ze spłatą kredytów i pożyczek. Generowane zyski to efekt działań naprawczych.

Świetne półroczne ChTBS

Pierwsze półrocze br. było niezwykle udane dla Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Spółka osiągnęła rekordowy zysk w wysokości 182 100 zł, poprawiając swój wynik sprzed roku o 86 800 zł. Jej przychody, w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r., wzrosły aż o blisko 15 proc. Było to możliwe dzięki oddaniu do użytkowania nowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Synów Pułku oraz z dodatkowej działalności gospodarczej, np. zarządzaniem nieruchomościami powierzonymi w zarząd na podstawie odpowiednich umów.

CLA ciągle na plusie

Powody do zadowolenia mają też Chełmskie Linie Autobusowe, mimo że wypracowany od stycznia do czerwca br. zysk jest znacznie mniejszy od tego, jaki spółka osiągnęła w pierwszym półroczu ubiegłego roku. CLA w br. uzyskała wynik 186 000 zł, przed rokiem zaś – 887 376 zł. Głównym powodem był spadek przychodów uzyskanych ze sprzedaży biletów. Taka tendencja jest zauważalna od kilku lat. Dodatkowo w pierwszym półroczu br. ze względu na koronawirusa, CLA odnotowały znacznie niższą liczbę pasażerów. W maju i czerwcu spółka skorzystała z tarczy antykryzysowej związanej Covid-19 i dostała od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie refundację kosztów wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 224 542 zł. Były one niższe, niż w analogicznym okresie 2020 r.

W CLA wzrosły znacząco wzrosły koszty. Spółka wydała więcej pieniędzy na zakup paliwa, a jej autobusy odnotowały o 27 tys. km wyższy przebieg, niż przed rokiem.

PUM wpadło w dołek

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych za pierwsze półrocze 2020 r. uzyskało niewiarygodny wręcz wynik, bo osiągnęło ponad milion złotych zysku. Za sześć miesięcy br. spółka odnotowała stratę w kwocie 80 000 zł, ale miała też niższe przychody. Na jej wynik finansowy bezpośredni wpływ mają koszty działalności operacyjnej. Kluczową pozycję stanowią w nich wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wzrosły też koszty zakupu materiałów i energii. Spółka poniosła też niemałe nakłady na wykonanie robót termomodernizacyjnych dla Wspólnoty Mieszkaniowej Obłońska.

Lepiej niż rok temu, ale dalej na minusie

Z finansowego dołka nie potrafi wyjść Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które I półrocze br. zakończyło stratą w wysokości 95 000 zł. Na pocieszenie pozostaje fakt, że w porównaniu do poprzedniego roku zmniejszyła się ona aż o 359 000 zł. Spowodowane było to tym, że przychody MPRD zwiększyły się o 48 proc. W dalszym ciągu dużym obciążeniem dla spółki są stałe koszty, co przy braku ich pokrycia w przychodach, odbija się negatywnie na wyniku finansowym. Zwiększyły się wydatki na zakup materiałów, bo spółka zrealizowała więcej zleceń. Co istotne, MPRD wydało mniej, niż w ubiegłych latach, na obsługę zadłużenia. Niestety, wzrosły zobowiązania spółki. W porównaniu do stanu na koniec minionego roku wzrost nastąpił o blisko 15 proc.

Aquapark zamknięty i strata wysoka

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie za pierwsze półrocze br. uzyskały stratę w wysokości 806 400 zł. Przed rokiem wynik był o blisko połowę lepszy. Strata wyniosła wówczas 419 000 zł. Spółka od początku br. miała niemałe trudności z funkcjonowaniem, ponieważ z powodu trwającej pandemii Covid-19 park wodny był zamknięty. Obiekt uruchomiono tak naprawdę z końcem maja. Cała sytuacja miała bardzo duży wpływ na wielkość przychodów z działalności sportowej, rekreacyjnej i rozrywkowej. Działalność basenowa, na której spółki poniosła duże straty, jest obarczona wysokimi kosztami stałymi.

Czarne chmury nad MPEC

Z każdym rokiem pogarsza się sytuacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka za pierwsze półrocze 2021 r. zanotowała ogromną stratę w wysokości 8 455 000 zł. Dla porównania, w analogicznym okresie minionego roku, MPEC również było na minusie, ale nie tak wysokim. Odpowiedzialne za dostarczenie ciepła do chełmskich mieszkań przedsiębiorstwo miało wówczas nieco ponad milion złotych straty, a w 2019 r., za sześć miesięcy – 369 000 zł. Mimo wzrostu przychodów ze sprzedaży energii cieplnej spółce nie udało się pokryć wszystkich kosztów, zwłaszcza jeśli chodzi o uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Ich ceny rosną w zastraszającym tempie. (s)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here