MPGK i CLA łapią oddech

Trzy miejskie spółki: MPGK, ChTBS i… CLA 2019 rok są na plusie, cztery pozostałe: MPEC, MPRD, PUM oraz Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie – na minusie. Prezydent Jakub Banaszek na ostatniej sesji rady miasta podkreślił, że sytuacja w miejskich spółkach ulega poprawie, dlatego w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano dywidendę w wysokości 1 mln zł.

Rok temu chełmskie spółki, poza ChTBS i PGO, znajdowały się pod kreską. Ich sytuacja finansowa nie napawała optymizmem. Tym bardziej, że dwie największe spółki, MPGK i MPEC, które rok rocznie przynosiły wysokie zyski, nieoczekiwanie odnotowały milionowe straty.

Po roku sytuacja poprawiła się w MPGK i CLA. W dalszym ciągu na minusie są MPEC, PUM, MPRD i Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie. MPGK za trzeci kwartał minionego roku miało prawie 900 tys. zł zysku netto. Biorąc pod uwagę fakt, że spółka 2018 rok zakończyła stratą w wysokości 1,7 mln zł, uzyskany na koniec września 2019 r. wynik jest sporym zaskoczeniem, tym większym, że prezes Marcin Czarnecki, gdy objął stery w MPGK, podkreślał, że za miniony rok może być ona jeszcze większa. Podjęte przez niego działania, czyli redukcja kosztów, zmiana regulaminu organizacyjnego i likwidacja kilku stanowisk zastępców kierowników, zmiana Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a przede wszystkim przejęcie przez spółkę Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, przyniosły oczekiwane rezultaty.

MPGK odzyskało płynność finansową, na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania, ale dalej boryka się z odzyskaniem przeterminowanych należności, głównie od dwóch miejskich spółek, PUM i Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich oraz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie. Przedsiębiorstwo pod wodzą prezesa Czarneckiego szykuje się do pozyskania pasywnego inwestora i sprzedaży 25 proc. udziałów w kapitale zakładowym, co ma pomóc spółce w dalszym rozwoju.

Niemałym zaskoczeniem jest bardzo dobry wynik Chełmskich Linii Autobusowych. Spółka, która przez lata notowała stratę, miniony rok zakończyła wypracowaniem zysku w granicach 500 tys. zł. Na tak dobry wynik wpływ miały działania restrukturyzacyjne, wprowadzone przez nowego prezesa Mariusza Chudobę. W spółce zmieniony schemat organizacyjny, ograniczono zatrudnienie, została zakończona nieopłacalna dla miasta i CLA współpraca z gminą Chełm i wprowadzono wakacyjny rozkład jazdy, dostosowany do zapotrzebowania. Spółka spłaciła też wszystkie zobowiązania wymagalne i część bieżących, wygospodarowała też fundusze na niewielkie podwyżki płac dla najmniej zarabiających kierowców.

Na plusie, zresztą od kilkunastu lat, jest też Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Spółka z każdym rokiem poprawia swój wynik finansowy, a wszystkie zobowiązania reguluje w terminie. W 2019 roku osiągnęła zysk w wysokości prawie 100 tys. zł, wypracowany z dodatkowej działalności gospodarczej. W marcu ubiegłego roku ChTBS rozpoczęło budowę ósmego już wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Synów Pułku. Blok ma być oddany do użytku na koniec pierwszego kwartału br.

W dalszym ciągu w nienajlepszej sytuacji znajduje się Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych. Za trzeci kwartał minionego roku strata wyniosła 71 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. uległa zmniejszeniu o prawie 600 tys. zł. PUM jest objętem postępowaniem sanacyjnym. Od tego czasu spółka na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązanie, wynikające z prowadzonej działalności. Do sądu trafił już plan restrukturyzacyjny, który po zatwierdzeniu wejdzie w życie. Działania naprawcze przewidują m.in. zmniejszenie kosztów zatrudnienia i wynagrodzeń, zużycia materiałów i energii, optymalizację, zwiększenie przychodów z podstawowej działalności spółki. By PUM mógł wyjść na prostą, kluczowe jest zawarcie umów z miastem na usługi konserwacji i obsługi urządzeń sieci oświetlenia ulic, placów i dróg.

Optymistycznych nastrojów brakuje natomiast w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych. Strata za 2019 rok wyniosła 870 tys. zł i w porównaniu do wcześniejszego roku zmniejszyła się o ponad 160 tys. zł. Pocieszające jest to, że zmniejszeniu uległy zobowiązania spółki. Obniżono też koszty działalności o 350 tys. zł. Sytuacja finansowa MPRD jest jednak bardzo trudna, w ostatnich miesiącach minionego roku brakowało pieniędzy na terminowe regulowanie wszystkie zobowiązań. Obecnie spółka jest na etapie przygotowania wniosku o postępowanie układowe.

Dodatkowych przychodów potrzebuje też Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie. W trzecim kwartale spółka miała stratę w wysokości 1 376 000 zł. Jej sytuacja ekonomiczna, spowodowana wysokimi stałymi kosztami eksploatacyjnymi funkcjonowania obiektu, jest bardzo trudna. Co innego, gdyby aquapark odwiedzało więcej gości. Tak jest jedynie w ferie zimowe, okresy świąteczne, wakacje i czasami w weekendy. Z kolei w kwietniu, maju i wrześniu frekwencja w parku wodnym pozostawia wiele do życzenia.

Najwyższą stratę uzyskało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które jeszcze do niedawna mogło pochwalić się świetnymi wynikami. Za rok 2019 spółka zanotowała stratę w wysokości 2 580 000 zł, choć ostateczny wynik będzie znany po zakupie uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Przed rokiem MPEC miał na koncie minus 6,5 mln zł. Na stratę wpływ miała też najniższa w ostatnich latach sprzedaż jednostek ciepła. Spółka przeprowadziła już obliczenia, które określają emisję za 2019 rok. MPEC posiada 13 403 jednostek, a do rozliczenia ubiegłego roku brakuje mu jeszcze 69 716. Żeby je kupić, spółka musi wydać ponad 7,1 mln zł. Czas ma do końca kwietnia br. W innym przypadku grozi jej kara w wysokości ok. 44 mln zł. MPEC, by po 2022 roku mogło produkować ciepło, musi zainwestować w modernizację ciepłowni około 80 mln zł. Tych pieniędzy spółka nie posiada, stąd też plan jej całkowitej sprzedaży. (s)