MPGK rozda pojemniki

Właściciele domów jednorodzinnych z Chełma dostaną pojemniki na szkło. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które odbiera i wywozi śmieci z terenu miasta, będzie je wydawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bieławin 5 już od poniedziałku 4 maja.

Zgodnie z podpisaną z miastem umową na odbiór i wywóz śmieci MPGK ma obowiązek dostarczenia właścicielom posesji pojemniki lub worki na trzy frakcje odpadów: szkło, papier oraz plastiki i metale. Spółka, odbierając śmieci z zabudowy jednorodzinnej, zostawia plastikowe worki w trzech kolorach: żółtym, zielonym i niebieskim. Już niedługo zielone worki zostaną zastąpione pojemnikami.

Jak informuje MPGK, od poniedziałku 4 maja w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bieławin, dla właścicieli domów jednorodzinnych, będą wydawane pojemniki na szkło. Mieszkańcy otrzymają je w użyczenie, nieodpłatnie. Odebrać mogą je wszyscy ci, którzy złożyli deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami i nie mają zaległości. Potrzebny będzie dokument tożsamości. PSZOK pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00 oraz w soboty od 7.00 do 15.00.

Według pracowników MPGK, gromadzenie szkła w pojemnikach poprawi zdecydowanie wygodę i estetykę segregowania oraz zwiększy bezpieczeństwo odbioru i zagospodarowania tego typu odpadów. W przyszłym roku, zgodnie z umową między miastem, a MPGK, właściciele zabudowań jednorodzinnych mają dostać pojemniki na papier. (mas)