MPWiK z coraz mniejszym zyskiem

Dwie największe spółki komunalne, LPEC i MPWiK, kolejny rok zakończyły zyskiem, ale w przypadku MPWiK był on o wiele mniejszy od rekordowych wyników, a w kolejnych dwóch latach będzie zapewne jeszcze niższy.


W dwóch największych spółkach komunalnych odbyły się walne zgromadzenia wspólników (formalnie właścicielem wszystkich udziałów jest miasto – przyp. aut.), zatwierdzające sprawozdania finansowe za ubiegły rok. Doskonały wynik odnotował LPEC, który w ubiegłym roku zarobił na czysto 8,5 mln zł. To znacznie więcej niż w ostatnich latach, kiedy spółka zamykała rok z wynikiem 4,7 mln zł zysku (2020 r.) i ponad 3 mln zł zysku (2019 r.), ale były też lata, kiedy LPEC miał zysk na poziomie 10 i więcej mln zł. W LPEC-u na koniec ubiegłego roku pracowało 380 osób, czyli o 2 mniej niż rok temu.

Tak dobrymi wynikiem za 2021 rok nie może pochwalić się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Co prawda spółka zakończyła go zyskiem w wysokości 2,46 mln zł, ale to wynik gorszy o ponad 3 mln zł niż rok wcześniej i kilkakrotnie słabszy niż w latach ubiegłych, kiedy spółka zarabiała rocznie ponad 10 mln zł, zasilając kasę miasta pokaźną dywidendą. O takich wynikach w najbliższym czasie spółka może jednak zapomnieć, po tym jak Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” wymusiło na MPWiK obniżenie planowanych w taryfie na lata 2021-2023 podwyżek cen wody i ścieków z ponad 12 do ok. 5%, a koszty energii, które mają znaczący wpływ na ceny wody i ścieków wzrosły w międzyczasie dwukrotnie i ciągle rosną. Ten rok dla MPWiK zapewne będzie jeszcze chudszy. Na koniec 2021 roku spółka zatrudniała 807 osób, o 24 mniej niż rok wcześniej.

MK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here