Muzyczne Interpretacje w Bajeczce

W Przedszkolu nr 5 „Bajeczka” w Krasnymstawie odbyła się kolejna edycja międzyprzedszkolnego przeglądu „Muzyczne Interpretacje”.

 

W imprezie uczestniczyli m.in. zastępca burmistrza Krasnegostawu Wojciech Kowalczyk oraz Sławomir Kozioł, prezes Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie. Maluchy biorące udział w konkursie odebrały upominki ufundowane przez burmistrz Hannę Mazurkiewicz i prezesa Kozioła. (k)