Na odsiecz zabytkom

(24 czerwca) Andrzej Romańczuk, starosta włodawski wraz z członkiem zarządu Adamem Panasiukiem podpisali z beneficjentami umowy na dofinansowanie trzech zabytkowych obiektów w powiecie.

– Ratowanie unikatowych zabytków, których w naszym powiecie nie brakuje, to zadanie na całe dziesięciolecia – mówił starosta. Podziękował przy okazji wnioskodawcom za zaangażowanie i dbałość o dziedzictwo kulturowe naszej pięknej ziemi nadbużańskiej.

Do Zarządu wpłynęły trzy wnioski dotyczące dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wnioski złożyło Stowarzyszenie Renovabis z Włodawy, Stowarzyszenie „Gościniec Wereszczyński” oraz Parafia Prawosławna w Horostycie. Zarząd, mając zabezpieczone na ten cel w budżecie 15 tys. zł, postanowił przekazać każdemu z wnioskodawców po 5 tys. zł.

W uroczystości podpisania umów uczestniczyli: proboszcz parafii prawosławnej we Włodawie, wiceprezes Stowarzyszenia Renovabis z Włodawy oraz członek zarządu stowarzyszenia „Gościniec Wereszczyński”.

Stowarzyszenie „Renovabis” we Włodawie otrzymało dotację na przeprowadzenie prac konserwatorskich nagrobka Stanisława Niewczaszyńskiego i nagrobka Heleny z Niewczaszyńskich Pawliszewskiej, na cmentarzu rzymskokatolickim we Włodawie. Stowarzyszenie „Wereszczyński Gościniec” w Wereszczynie dotację na przeprowadzenie prac konserwatorskich grobowca rodziny Czarnieckich, zlokalizowanego na cmentarzu rzymskokatolickim w Wereszczynie.

Natomiast Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie otrzymała dotację na przeprowadzenie prac konserwatorskich Grobu Chrystusa z Płaszczenicą, zlokalizowanego w cerkwi w Horostycie. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here