Na podbój nowych rynków

Owoce i warzywa, chemia rolnicza, meble, maszyny z lubelskiego Ursusa i śmigłowce ze Świdnika to produkty, które nasi przedsiębiorcy sprzedają w szerokim świecie. Jak czynić to sprawniej i na szerszą skalę miano zaprezentować podczas forum pt. „Możliwości i potrzeby polskiego eksportu”. 25 kwietnia 2018 zorganizowało je Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej w auli Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – współorganizatora wydarzenia.


W imieniu gospodarzy ponad 200 gości z całej Polski: dyplomatów, ekspertów handlu zagranicznego, czołowych eksporterów oraz przedstawicieli instytucji działających w tej sferze witała prof. dr hab. Katarzyna Popik, prowadząca obrady.

Forum otworzył Ryszard Nowak – prezes stowarzyszenia, prezentując przy tej okazji kluczowe zadania swojej organizacji. Podkreślał, że w ubiegłym roku polski eksport wzrósł w makroskali o ponad 10% w stosunku do 2016. W zagadnienia handlu i wymiany międzynarodowej wprowadzał prof. dr hab. Mirosław J. Jarosz – rektor WSEI. Mówił, że wolumen eksportu stanowi syntetyczną miarę stanu gospodarki. Obaj panowie postulowali zwiększenie współpracy administracji rządowej i samorządowej, ich współdziałanie z organizacjami NGO, by wspólnie działać na rzecz eksportu.

W przebiegu debaty te oczekiwania konfrontowano jednak ze złym doświadczeniem, z różnicami politycznymi na styku obu pionów administracji. Najbardziej gorzko odniósł się do tego w swej ocenie Mieczysław Majewski – prezes zarządu WSK PZL-Świdnik SA. To strategiczny eksporter w regionie, który nie szczędzi krytyki polskim regulacjom prawa w tym zakresie.

Tymczasem, w imieniu władz państwa o swoim zadowoleniu dla dającej się zauważyć integracji eksporterów zapewniał wojewoda Przemysław Czarnek, a w imieniu władz miasta wsparcie w trakcie trwania deklarował Artur Szymczyk – wiceprezydent Lublina.

„Zasłużony dla Eksportu RP”

26 takich medali wręczono w przebiegu Forum. W kategorii „Dyplomaci” odznaczenie odebrali: Domingos Culolo – ambasador Republiki Angoli w Polsce, Edgar Ghazaryan – ambasador Republiki Armenii w Polsce, Vasyl Pavlyuk – konsul generalny Ukrainy w Lublinie, Wiesław Mazur – konsul generalny RP w Łucku.

W kategorii „Firmy’ medal „Zasłużony dla Eksportu RP” otrzymały przedsiębiorstwa: Crist SA z Gdyni, Zakład Mechaniczny „Mestil” sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp., Flextronics International Poland sp. z o.o. (Tczew), Hydro Vacuum SA (Grudziądz), Remix SA (Świebodzin), Wader-Woźniak sp. z o.o. (Dąbrowa Gór.), Delia Cosmetics sp. z o.o. (Rzgów, Łódzkie), Janusz Szajna Digital Technology Poland (Zielona Góra), LubApple sp. z o.o. Lublin, a z terenu Lubelskiego Roztocza Zakład Usługowo-Produkcyjny Roman Rak (Tomaszów) i firma Erkado (Gościeradów).

W kategorii „Instytucje medalem wyróżniono: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Departament Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Urząd Miasta Józefów nad Wisłą.

W kategorii „Osobowość” odznaczenie to otrzymali: Elżbieta Anna Polak, Irena Adamska, Joanna Hawryluk, Grzegorz Hempowicz, Marek Ociepka, Robert Pietrzyk.
Medale przyznaje kapituła Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy RP, a sylwetki wyróżnionych zaprezentował jej przewodniczący Jacek Sobczak.

Zmierzając do meritum…

Wykład inauguracyjny: „Polska w globalnej gospodarce – szanse i wyzwania dla rozwoju polskiego eksportu” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Podraza – politolog z KUL Jana Pawła II. Przekonywał w nim, że negocjacje na szczeblu dyplomatycznym w tej sprawie mają otworzyć Polsce szersze możliwości.

Kolejnym punktem była dyskusja dyplomatów zaangażowanych w sferę handlu międzynarodowego. Wzięli w niej udział: Edgar Ghazaryan – ambasador Republiki Armenii w RP, Wasyl Pavlyuk – konsul generalny Ukrainy w Lublinie i Wasil Kurlowicz – konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Moderował ją prof. dr hab. Marek Pietraś z Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS. Dyplomaci podkreślali międzynarodową niezbyt korzystną obecnie dla mocnej sieci powiązań biznesowych między państwami. Na szczęście nie dotyczy to wymiany bilateralnej w sferze eksportu – akcentowali rozmówcy.

Nad przebiegiem obrad w sesji ekspertów czuwał dr hab. Mariusz Paździor – dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI. Ta debata przyniosła bardziej konkretne wypowiedzi: – Nowy system promocji polskiej gospodarki za granicą oraz większa rola dyplomacji ekonomicznej powinny wkrótce pomóc eksporterom – deklarował Maciej Fałkowski z Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wskazując na rynki afrykańskie jako optymistyczny horyzont i główny dziś cel ekspansji firm.

Wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w umiędzynarodowieniu polskich firm deklarował Dariusz Wojtaszek – specjalista z PARP.

Będzie więcej polskich eksporterów

Państwo opracowuje priorytety polityki wsparcia dla ekspansji na rynki zagraniczne – zapewniał Szymon Klus z Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Wraz z współpracownicą Joanną Hawryluk w swej prezentacji stworzył z pasją omawiając pakiet zmian na rzecz rozwoju biznesu z zagranicą. Jego celem jest udział 2% Polski w światowym eksporcie (dziś 1,24%). W tym celu procent polskiego eksportu ma rosnąć 2-krotnie szybciej niż PKB

Z kolei Adam Normark – jeden z dyrektorów w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu z Warszawy – prezentował misje gospodarcze, warsztaty z aktualizacji prawa w handlu międzynarodowym, debaty w sprawach konkurencyjności ofert, analizę rynków, inkubatory początkujących eksporterów, wreszcie net-working jako główne narzędzia ekspansywnego przedsiębiorcy.

Agnieszki Czubak z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi komplementowała Lubelskie, za największą dynamikę wzrostu eksportu w dziedzinie warzyw i owoców. Omawiała program działań wspierających eksport rolno-spożywczy pod hasłem „Polska smakuje!” (dostępny w witrynie MRiRW).

Forum zakończył panel przedsiębiorców. Wyróżniał się w nim Zbigniew Chołyk – prezes zarządu LubApple sp. z o.o. w Lublinie, który mówił m.in.: – Lubelskie produkuje najwięcej w Polsce owoców i warzyw, gdy chodzi o niektóre gatunki. Embargo handlowe Putina zrobiło dla tej branży bardzo dobrze, jednak krajowy rynek jest już zapełniony, nie ma nowych odbiorców naszych produktów. Dlatego debatujemy tu, jak wyjść z ofertą na szeroki świat, z naszym pysznym jabłkiem i gruszką.

Aktywni byli też Krzysztof Homenda – wiceprezes Grupy Azoty „Puławy” SA i Stanisław Więch – prezes Cewar sp. z o.o. w Lublinie. Rozmowy moderował dr hab. Piotr Witkowski z Wydziału Ekonomii UMCS.

Z wypowiedzi panelistów oraz dyskusji wynikały konkluzje, że niezbędne jest zwiększenie w urzędach ilości wydziałów handlu zagranicznego, a także zamknięcie etapu przekształceń Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji w Zagraniczne Biura Handlowe – informuje Monika Rola z biura Eksporterzy RP.

Postuluje się też większą współpracę publicznych środków masowego przekazu z organizacjami działającymi na rzecz eksportu i promocji handlu zagranicznego.
Marek Rybołowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here