Na rynku runęła pokaźna lipa. W jakiej kondycji są pozostałe drzewa?

Wichura powaliła jedną z okazałych lip rosnących na rynku w Krasnymstawie. – Na szczęście nikogo w tym momencie tam nie było, ale czy miasto na bieżąco kontroluje w jakiej kondycji są pozostałe rosnące tam drzewa, bo patrząc na pień tego wywróconego można mieć powody do obaw. A przed nami Chmielaki i będą tu tysiące ludzi – niepokoi się jeden z naszych Czytelników.

W niedzielę, 6 sierpnia, nad powiatem krasnostawskim przeszła potężna burza. Wiatr połamał kilkadziesiąt drzew, ale dla krasnostawian szokiem było, że powalił kilkudziesięcioletnią, pokaźną lipę rosnącą na środku krasnostawskiego rynku. Na szczęście w tym momencie nikogo tam nie było, a nazajutrz przed południem po przewróconym drzewie nie było już śladu, ale krasnostawianie widząc pozostały po nim spróchniały pień zastanawiają się w jakiej kondycji są pozostałe tutejsze drzewa i czy przebywanie w ich pobliżu jest bezpieczne.

Przed  pięcioma laty poprzednie władze miasta chciały wyciąć niemal wszystkie rosnące na rynku drzewa i posadzić nowe. Przemawiać za tym miała ekspertyza dendrologiczna, z której wynikało, że drzewa są w znacznym stopniu obumarłe i zagrażają przechodniom. Zapowiedź wycinki wywołała falę protestów, pod presją których urzędnicy wycofali się z tych planów.

Nikt, albo prawie nikt w Krasnymstawie nie wyobraża sobie, by z rynku zniknęły stare drzewa, ale po niedzielnej wichurze coraz więcej osób zadaje pytanie, czy miasto na bieżąco monitoruje w jakim są stanie i czy faktycznie przynajmniej niektóre z nich nie stwarzają niebezpieczeństwa.

Burmistrz Robert Kościuk, zapewnia, że miasto cały czas ma to na uwadze i dysponuje aktualną ekspertyzą dendrologiczną drzew rosnących w obrębie rynku, wykonaną 9 września 2020 roku. – Wszystkie drzewa poddane zostały wówczas ocenie wizualnej tzw. metodą VTA (Visual Tree Assessment, metoda ta polega na wizualnej ocenie wybranych cech budowy morfologicznej nadziemnej części drzewa, klasyfikacji zmian oraz nieprawidłowości we wzroście i wyglądzie zewnętrznym organów drzewa – wyj. aut.), rozszerzoną o badania tomografem akustycznym – wyjaśnia burmistrz Kościuk. – Wszystkie zalecenia określone w ekspertyzie, zabiegi pielęgnacyjne, założenie wiązań, wycinki, zostały wykonane zgodnie z ekspertyzą oraz uzyskaną decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie. W czerwcu 2021 r. wykonany został program koniecznych, interwencyjnych prac pielęgnacyjnych drzewostanu w obrębie Rynku Miejskiego w Krasnymstawie. Po wystąpieniu huraganowych wiatrów każdorazowo wykonywany jest przegląd drzewostanu – podkreśla burmistrz.

Tyle, że jak ustaliliśmy ekspertyza owszem formalnie jest aktualna, ale jej ważność kończy się we wrześniu tego roku, czyli za niespełna miesiąc.

Jak twierdzi R. Kościuk obecnie toczy się postępowanie na wyłonienie wykonawcy kolejnej ekspertyzy. – Miasto Krasnystaw realizuje wszystkie zalecenia z ekspertyz dendrologicznych, dba o stan drzewostanu oraz bezpieczeństwo otoczenia, a drzewa wytypowane do wycinki są niezwłocznie wycinane – podsumowuje burmistrz i zapewnia, że krasnostawianie na rynku mogą czuć się bezpiecznie.

Podobnego zdania jest Tomasz Chuszcza, ekolog. – Ta wichura łamała również zdrowe zdrzewa, a lipa z rynku była już wcześniej pochylona i wzięła na siebie cały impet uderzenia wiatru. Stan tego drzewa był znany z ekspertyz. Jego witalność była oceniana jako lekko osłabiona. Ubytek wewnętrzny był oceniany na 55% przekroju pnia na wysokości 85 cm, a ryzyko przewrócenia ocenione jako niskie – wyjaśnia Tomasz Chuszcza. (kg)

News will be here