Na Zachodniej będą zmiany

Jedną z bolączek na ul. Zachodniej jest takie parkowanie kierowców, ale urzędnicy zapowiadają, że to zostanie ukrócone

Zajmijcie się ul. Zachodnią! Z taką prośbą zwrócili się w liście skierowanym do naszej redakcji mieszkańcy tej ulicy, skarżąc się, że choć ich ulica leży w centrum miasta, to jego włodarze najwyraźniej o niej zapomnieli. Po naszej interwencji urzędnicy zapowiadają, że sporo się tam zmieni.


– Dziury w jezdni prowizorycznie przykryte betonowymi płytami, krzywe latarnie z odpadającym betonem, auta zastawiające nierówny chodnik prowadzący do miejskiego przedszkola czy zardzewiałe słupki drogowe, które nie widziały świeżej farby od czasów PRL, taki jest stan naszej ulicy – wymieniali swoje bolączki mieszkańcy ul. Zachodniej, a my ich listę przekazaliśmy do Urzędu Miasta i PGE Dystrybucja S.A. Z dobrym skutkiem, za co w imieniu mieszkańców, dziękujemy.

Przedstawiciele Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz lubelskiego Urzędu Miasta przeprowadzili już na ul. Zachodniej tzw. wizję lokalną w terenie. W jej efekcie przyznali rację niezadowolonym mieszkańcom i już zlecili niezbędne naprawy.

– Wykonawca niezwłocznie przystąpi do docelowego odtworzenia fragmentu jezdni po pracach przy sieciach podziemnych na wysokości bloku przy ul. Zachodniej 2, naprawiona zostanie także nawierzchnia w obrębie skrzyżowania z ul. Słoneczną. Następnie drogowcy przystąpią do naprawy uszkodzonego chodnika po północnej stronie ulicy – zapowiada Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego Ratusza.

Służby porządkowe mają zająć się także kierowcami, których auta zastawiają prawie całą szerokość chodnika na wysokości budynku Przedszkola nr 53.

– Po analizie sprawy Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością podjął decyzję o przygotowaniu projektu zmian stałej organizacji ruchu i ustawieniu znaków nakazujących parkowanie na jezdni równolegle do krawężnika. Podczas projektowania zmian w sposobie parkowania, zinwentaryzowane zostaną także istniejące słupki. Pozwoli to dokonać ich wymiany na nowe w ramach bieżącego utrzymania ulic – dodaje Justyna Góźdź.

Niebawem dodatkowy przegląd przejdą także uliczne latarnie. Na podstawie jego wyników energetycy z PGE Dystrybucja S. A. dokonają niezbędnych napraw lub wymiany na nowe uszkodzonych słupów.

Marek Kościuk