Nabór uzupełniający na OZE

Miasto prowadzi nabór uzupełniający na montaż solarów, ogniw fotowoltaicznych i kotłów na biomasę. Do rozdysponowania jest ponad 50 instalacji.

Na dostawę i montaż 709 instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę miasto otrzymało 4,8 mln zł dotacji. Oferty firm w rozstrzyganym przez miasto przetargu były wyższe niż ratusz zakładał. Wysokość wkładu własnego, jaki uczestnicy projektu mieli wpłacać, to w zależności od rodzaju instalacji od ponad 5 do ponad 11 tys. zł. W ubiegłym roku miasto wysyłało beneficjentom zawiadomienia o wysokości wkładów własnych, a oni mieli ostatecznie potwierdzić lub złożyć rezygnację z udziału w projekcie. Wycofało się z niego aż 430 osób.

Następnie ogłoszono nabór uzupełniający do projektu. Na jednej z sesji rady miasta przedstawiciel spółki Solartime, realizującej inwestycję, informował o rozpoczęciu montażu instalacji u chełmian i zachęcał pozostałych mieszkańców do udziału w projekcie. Ale chętnych wciąż jest za mało. Ostatnio miasto znowu poinformowało o trwającym naborze uzupełniającym na montaż instalacji OZE w ramach projektów pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Chełma – Wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Chełma – Wniosek II”.

Ratusz informuje: „W związku z rezygnacją części mieszkańców Chełma, uczestników projektów z montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych miasto Chełm ma do rozdysponowania 14 instalacji solarnych (tylko 3-panelowych – zasobnik 300 l) do podgrzewania wody użytkowej, 2 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej o mocy 3,9 kW, 2 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej o mocy 2,4 kW, 30 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej o mocy 2,1 kW, 2 kotły na biomasę o mocy 15 kW, 3 kotły na biomasę o mocy 20 kW”.

W naborze mogą wziąć udział mieszkańcy Chełma posiadający nieruchomość jednorodzinną w mieście (oddaną do użytkowania), nieprowadzący działalności gospodarczej w miejscu montażu instalacji OZE. Mieszkaniec pokrywa część kosztów montażu w zależności od rodzaju instalacji OZE i miejsca montażu (od 5,2 tys. zł do 11,9 tys. zł). Wypełnioną i podpisaną deklarację zainteresowani mieszkańcy powinni złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 lub przez ePUAP na skrytkę Urzędu Miasta Chełm: /1ftwnv7267/skrytka. (mo)

News will be here