Nadbużańscy pionierzy KOP

W stulecie powołania Korpusu Ochrony Pogranicza do struktur organizacyjnych Wojska Polskiego powraca KOP – jako Komponent Obrony Pogranicza. Jego pionierem i ważnym ogniwem jest nasza 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej w Chełmie.

19. NBOT w bardzo krótkim czasie ugruntowała swoją pozycję na wschodniej granicy. Regularnie wciela nowych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej, realizuje szereg zadań szkoleniowych, kryzysowych, wspierających. A jako pionier, od początku br. wchodzi w skład nowej struktury Komponentu Obrony Pogranicza, którą tworzyć będą Brygady OT rozlokowane wzdłuż wschodniej granicy Polski. 19. NBOT jako pierwsza rozpoczęła proces przeformowywania pododdziałów w bataliony obrony pogranicza. Już w styczniu 191. batalion lekkiej piechoty został przekształcony w batalion obron pogranicza. Podobna zmianę przeszedł 192. bop w Hrubieszowie i Poturzynie. Ale to nie jedynie kosmetyka w nazewnictwie. Bo wraz ze zmianą struktury rośnie uzawodowienie batalionów. Liczba etatów zawodowych żołnierzy zwiększy się trzykrotnie. Powstaje też nowy batalion logistyczny i kompanie specjalistyczne.

Ważnym elementem budowania Komponentu Obrony Pogranicza było przyjęcie tradycji Zgrupowania KOP 1939 oraz Pułku Kawalerii KOP. A nadanie jednostce imienia gen. bryg. Wilhelma Orlik-Rückemanna dopełniło budowy wizerunku Brygady, która będzie odgrywać ważną rolę w strukturach nowego KOP. A wszystko w stulecie powstania Korpusu Ochrony Pogranicza.

– Nadbużańska Brygada od początku swojego powstania poprzez swoje rozlokowanie w południowo–wschodniej części województwa lubelskiego nawiązuje do tradycji żołnierzy KOP z okresu dwudziestolecia międzywojennego, którzy w bitwie pod Szackiem w 1939 r. rozbili 52 Dywizję Strzelecką Armii Czerwonej. Zadaniem Brygady u progu jej formowania, było wspieranie Straży Granicznej w zabezpieczeniu granicy, pomoc lokalnym społecznościom w ramach zarządzania kryzysowego i współpraca z wojskami operacyjnymi – mówi por. Marcin Zelent, oficer prasowy 19. NBOT.

19. NBOT przyciąga do służby rezerwistów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy widzą w powstających pododdziałach możliwość dalszego rozwoju.

– W skład naszej Brygady wchodzić będą trzy bataliony obrony pogranicza i batalion logistyczny oraz cztery kompanie specjalistyczne. Docelowo liczba żołnierzy w Brygadzie Komponentu przekroczy dwa i pół tysiąca. Czterdzieści procent stanowić będą żołnierze zawodowi a pozostałe stanowiska przewidziane są dla żołnierzy szeregowych, podoficerów i oficerów TSW. Pododdziały Brygady rozmieszczone będą od Tomaszowa Lubelskiego po Białą Podlaskę, operując na terenie pięciu powiatów i odpowiadając za 470 km granicy państwowej z Republiką Ukrainy i Republiką Białorusi – mówi płk Robert Kasperczuk, dowódca 19. NBOT.

Od stycznia w Brygadzie organizowane są kwalifikacje dla ochotników, którzy chcieliby podjąć zawodową służbę wojskową w batalionach KOP. Trwa także rekrutacja żołnierzy na szkolenia podstawowe i wyrównawcze do Terytorialnej Służby Wojskowej. Najbliższa kwalifikacja do Komponentu Obrony Pogranicza odbędzie się 24 kwietnia o godz. 8.00 w Chełmie przy ul. Lubelskiej 168. Zainteresowani kandydaci  mogą się kontaktować z sekcją personalną Brygady lub z rekruterami. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej 19. NBOT. (bf)

News will be here