Nadrobić opóźnienia i prześcignąć. Możliwe?

Z najnowszego opracowania Urzędu Statystycznego w Lublinie wynika, że w wśród miast na prawach powiatu w województwie lubelskim tylko Chełm ma największy spadek liczby ludności i tylko tu od pięciu lat nie powstał żaden nowy odcinek drogi. Chełmscy urzędnicy zapewniają, że nadrabiają „ogromne zapóźnienia”, ale potrzeba czasu, aby „dorównać, a docelowo prześcignąć inne ośrodki”.

Urząd Statystyczny w Lublinie opublikował opracowanie pod nazwą „Statystyczny portret Lublina, Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa”. Publikacja zawiera informacje charakteryzujące poziom życia mieszkańców i stan gospodarki w miastach grodzkich województwa lubelskiego w 2021 r. Dla pełniejszego obrazu miast dane te przedstawiono w dłuższym przedziale czasowym.

W opracowaniu czytamy, że od początku XXI wieku z roku na rok systematycznie maleje liczba ludności w miastach grodzkich województwa. To żadna niespodzianka, bo takie wiadomości docierają do nas od dłuższego czasu. Ale spośród miast województwa na prawach powiatu to właśnie w Chełmie od 2010 r. odnotowuje się największe spadki liczby ludności (aż o 11,6 proc., podczas gdy najmniejszy spadek ludności w tym czasie był w Lublinie – o 4,6 proc.) i ujemny przyrost naturalny.

Z analiz urzędu statystycznego wynika jednak, że w porównaniu z 2020 r. we wszystkich miastach na prawach powiatu odnotowano zmniejszenie liczby urodzeń, a liczba zgonów znacznie wzrosła. Urząd statystyczny wskazuje też: „z roku na rok obserwowany jest wzrost długości dróg, jedynie w Chełmie od roku 2017 nie powstał żaden nowy odcinek drogi”. Poprosiliśmy w mieście o komentarz w sprawie tych dwóch niekorzystnych dla miasta wskaźników.

– Chełm, co dostrzega chyba każdy, ma w stosunku do innych miast nie tylko w regionie, ale i w kraju, ogromne zapóźnienia – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – Od kilku lat intensywnie je nadrabia, jednak nie zapominajmy, że inne miasta również się rozwijają. Te problemy nie pojawiły się ani dziś, ani wczoraj. Potrzeba więc czasu, aby dorównać innym ośrodkom, a docelowo – bo takie wyzwania sobie stawiamy – je prześcignąć. Mamy ku temu wszelkie predyspozycje, jednak najistotniejszą rolę odgrywa tutaj czas i konsekwentna realizacja założonego planu. Samorząd podejmuje wiele działań i intensywnie pracuje na rzecz zmiany tego stanu rzeczy.

Chełmscy urzędnicy wskazują, że w trakcie obecnej kadencji pozyskano ponad 700 milionów złotych na rzecz rozwoju miasta i, że „to rzecz bez precedensu w naszym mieście”. Zapewniają, że „projekty są w fazie realizacji, a ich finalizacja bez dwóch zdań podniesie jakość życia w Chełmie, a co za tym idzie odwróci również, taką mamy nadzieję, ujemne saldo migracyjne”. Urzędnicy przypominają przy okazji o prowadzonych pracach nad wykupem gruntów, na których powstanie Euro-Park, czyli strefa ekonomiczna, a także o kilku nowych inwestorach sprowadzonych do Chełma w ostatnich miesiącach oraz o powołaniu Centrum Obsługi Inwestora (piszemy o tym w osobnym artykule).

– Co do dróg, to faktycznie na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie powstał żaden nowy odcinek drogi – przyznają w Gabinecie Prezydenta Chełma. – Przyczyna jest jednak prosta – w pierwszej kolejności należy bowiem niwelować zapóźnienia dotyczące istniejącej już infrastruktury, co niniejszym jest czynione. Niebawem złożymy wnioski na przebudowę kolejnych ulic, tym razem: Lotniczej, Reytana oraz Żeromskiego. Nowe odcinki dróg z pewnością powstaną natomiast wraz z finalizacją prac nad utworzeniem strefy ekonomicznej Euro-Parku.

W publikacji urzędu statystycznego są też „pozytywy” z Chełma. Zwrócono w niej uwagę, że w 2021 r. w województwie lubelskim powstało 68,3 km dróg dla rowerów, z czego blisko 20 proc. powstało w Chełmie. W 2021 r. zarówno dochody, jak i wydatki budżetów miast na prawach powiatu, w tym Chełma, były wyższe niż przed rokiem, a ich dochody własne w przeliczeniu na mieszkańca również się zwiększyły. Jeśli chodzi o zadłużenie Chełm na tle innych miast województwa nie wypada najgorzej, bo z analiz urzędu statystycznego wynika, że najbardziej zadłużony w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest Lublin (5421 zł), a najmniej Biała Podlaska (662 zł).

Nie przodujemy też w liczbie „teleporad”. W 2021 r. w województwie lubelskim odnotowano 5691,2 tys. porad specjalistycznych, z czego 7,7 proc. stanowiły teleporady. Największy udział teleporad odnotowano w Białej Podlaskiej (10,5 proc.), następnie w Lublinie (8,5 proc.) i Chełmie (6,4 proc.), a najmniejszy w Zamościu (3,5 proc.). Spadła jednak liczba osób pracujących w naszym mieście. Według opracowania urzędu statystycznego na koniec 2021 r. osoby pracujące w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu stanowiły 43 proc. wszystkich pracujących w województwie lubelskim.

W porównaniu z rokiem 2020 w Lublinie i w Zamościu odnotowano wzrost liczby pracujących odpowiednio o 1,1 proc. i o 2,8 proc., a w pozostałych miastach grodzkich spadek, tj.: w Białej Podlaskiej o 1,6 proc., a w Chełmie o 1,3 proc. Pod koniec 2021 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa wyniosła 66,2 tys. osób (o 13,4 proc. mniej niż przed rokiem), z tej liczby 24,4 proc. przypadło na miasta grodzkie, tj.: Lublin – 9,5 tys. osób (o 14,1 proc. mniej niż w 2020 r.), Chełm – 2,2 tys. osób (o 20,8 proc. mniej niż w 2020 r.), Biała Podlaska – 2,1 tys. osób (o 19,9 proc. mniej niż w 2020 r.) i Zamość – 2,4 tys. osób (o 14,1 proc. mniej niż w 2020 r.). Co ciekawe, w Chełmie mamy dość wysokie na tle innych miast na prawach powiatu zużycie wody.

W 2021 r. największe zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca odnotowano w Lublinie – 55,3 m sz, w dalszej kolejności w Chełmie – 43,1 m sz (wobec 41,4 m sz w 2020 r.), Zamościu – 40,9 m sz, Białej Podlaskiej – 39,9 m sz. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej w porównaniu z rokiem 2020 zmniejszyło się w województwie lubelskim i w miastach na prawach powiatu, jedynie w Białej Podlaskiej odnotowano wzrost. (mo)