Nadzieja na niższe rachunki

W sześciu gminach powiatu chełmskiego zorganizowano spotkania inaugurujące program „Dom bez rachunków”. Zakłada budowę farm fotowoltaicznych, a w efekcie niższe rachunki dla mieszkańców.

Organizatorem spotkań była Spółdzielnia Energetyczna Ziemi Chełmskiej, która przy wsparciu samorządowców przygotowała projekt skierowany dla mieszkańców gmin Białopole, Żmudź i Dorohusk. Zakłada on budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i produkcję energii elektrycznej na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, co skutkować ma obniżeniem ich rachunków za prąd.

Farma planowana jest w Buśnie (gmina Białopole) na działce, którą decyzją radnych gminnych wydzierżawiono na 30 lat spółdzielni energetycznej. Jej celem ma być zaspokojenie potrzeb energetycznych członków spółdzielni. Właścicielami infrastruktury mają być przystępujący do programu mieszkańcy i właśnie w tym celu organizowane są spotkania w poszczególnych gminach.

Przedsięwzięcie uzyskało już pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 20 października br. spotkania takie zorganizowano także w Kamieniu, Leśniowicach i Wojsławicach. Zainteresowanych udziałem w projekcie mieszkańców tych gmin zasilałby prąd z farmy fotowoltaicznej planowanej w Leśniowicach.

Na zebraniach przedstawiono informacje na temat funkcjonowania spółdzielni, kosztów realizacji inwestycji oraz różnych możliwości jego sfinansowania. Na stronach internetowych gmin, a także w samych urzędach, dostępne będą druki deklaracji dla osób zainteresowanych rezerwacją mocy w farmie, a co za tym idzie przystąpieniem do spółdzielni energetycznej. (opr. mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here