Nagroda Norwida przyznana

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego klas maturalnych II LO w Krasnymstawie przyznano tradycyjną Nagrodę Patrona Szkoły, czyli statuetkę poety Cypriana Kamila Norwida. Tym razem trafiła ona do Bartłomieja Magdziarza.

Nagrodę, specjalnie ku temu powołana kapituła, przyznaje uczniowi, który zbliża się do ideałów wskazanych przez patrona, w podejmowaniu decyzji kieruje się osądem sumienia, akceptuje wartości bliskie Norwidowi i twórczo uczestniczy w życiu społecznym. W tym roku kapituła pod przewodnictwem dyrektor II LO Anny Antygi nominowała do nagrody siedmiu uczniów: z klasy III a – Natalię Patyk, z klasy III b – Bartłomieja Magdziarza i Karola Sawczuka, z klasy III c – Aleksandrę Wołyniak, Agnieszkę Warchocką i Patrycję Marcinkowską, a z klasy III d – Milenę Bubicz. Ostatecznie statuetka trafiła do Bartłomieja Magdziarza. Przypomnijmy, że od wielu już lat fundatorami Nagrody Patrona są: Marek Nowosadzki – przewodniczący rady powiatu w Krasnymstawie i jednocześnie nauczyciel historii w II LO oraz ks. Roman Skowron – proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i były katecheta liceum. (k)