Nagrody Gospodarcze przyznane

Prezydent Krzysztof Żuk z laureatami Nagród Gospodarczych

W ubiegły wtorek poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin. Ze względu na kryzysową sytuację, uroczystość wręczenia wyróżnień miała skromniejszą oprawę – zamiast gali było spotkanie i kolacja w Trybunale Koronnym.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin odbył się po raz czternasty.

– To szczególna inicjatywa, w ramach której naszą uwagę skupiamy na lubelskich przedsiębiorcach. Dzięki ich zaangażowaniu, Lublin stale rozwija się pod kątem społeczno-gospodarczym. Za nami trudny czas pandemiczny oraz związany z wojną w Ukrainie, dlatego społeczne i etyczne aspekty działalności biznesowej były w tym roku szczególnie istotne – mówił podczas uroczystości Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W tegorocznej edycji Konkursu zgłoszonych zostało ponad 40 kandydatów, a nagrody lub wyróżnienia przyznano w 5 kategoriach: Innowacyjność, Obecność Na Rynku Globalnym, Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta, Młode Firmy, Przemysły Kreatywne. Przyznano również dwie nagrody specjalne. Laureaci zostali wyłonieni przez Kapitułę Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele biznesu, świata nauki, mediów i samorządu.

Laureaci Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin 2022

Kategoria Młode Firmy: Starcom Sp. z o.o. (wyróżnienie) i Codema Sp. z o.o. (wyróżnienie).

Kategoria Innowacyjność: Voice Contact Center Sp. z o.o. (wyróżnienie) i R&D Centre Inventor Sp. z o.o. (wyróżnienie).

Kategoria Obecność na ryku globalnym: Modern-Expo S.A. (nagroda główna), AMERPHARMA Sp. z o.o. (wyróżnienie), Laboratoria Natury Sp. z o.o. (wyróżnienie).

Kategoria Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta: Billennium S.A. (nagroda główna), Sii Sp. z o.o. (wyróżnienie), Vistra Corporate Services Sp. z o.o. (wyróżnienie).

Kategoria Przemysły kreatywne: MOCNO Studio – Michał Ćwiek (wyróżnienie).

Nagrody specjalne: Modern-Expo S.A. – za wsparcie i pomoc potrzebującym obywatelom Ukrainy w związku z napaścią Rosji na ich kraj, Centrum Medyczne SANITAS Sp. z o.o. – za stały rozwój placówki oraz zaangażowanie w programy profilaktyczne i społeczne i pomoc wojennym uchodźcom z Ukrainy.

Podczas uroczystości poznaliśmy również laureatów XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Nagrodę główną, w wysokości 6 tys. zł, otrzymała Edyta Seremak za pracę dyplomową w formie filmu pt.: „Sztuczna inteligencja: wizja przyszłości w oparciu o dzieła kulturowe i nowe technologie”, powstałą pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Radomskiego, prof. UMCS.

Wyróżnienie o wartości 3 tys. zł przyznano Arkadiuszowi Gąsiorowskiemu, za pracę „Przekształcenie terenu przemysłowego w Lublinie w wielofunkcyjną, inkluzywną dzielnicę wzajemnych relacji”, której promotorem był dr. inż. arch. Hubert Trammer.

W konkursie przyznano również dwa wyróżnienia w wysokości 1,5 tys. zł dla Anny Kawęckiej za pracę „Tożsamość przestrzeni publicznych w dobie globalizacji. Projekt rewitalizacji północnego sąsiedztwa obszaru Dworca Metropolitalnego w Lublinie – idea Vauxhall Gardens” przygotowaną pod kierunkiem s. dr. hab. inż. arch. Anny Tejszerskiej i Ewy Dziwury za pracę „Modelowanie salda migracji dla miasta Lublina z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”, przygotowaną pod kierunkiem dr. inż. Adama Gawryluka.

Rozstrzygnięty został także Konkurs Pracodawca Roku 2022. W kategorii średnia/duża firma ten tytuł przypadł Uniwersytetowi Medycznemu w Lublinie, a wyróżnienie trafiło do firmy Solutions 30 Wschód Sp. z o.o. W kategorii mikroprzedsiębiorstwo/mała firma główną nagrodę otrzymało przedsiębiorstwo CRESCA Ewa Tymińska-Jaraszkiewicz, a wyróżnienie spółce Sylpo System Sp. z o.o.

źródło lublin.eu, opr. ZM