Nagrody w dziedzinie kultury 2020

26 stycznia rozpoczął się nabór zgłoszeń do Nagród Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie kultury. Wnioski o te wyróżnienia dla osób, które za rok 2020 posiadają szczególne osiągnięcia w jednej z czterech kategorii, można zgłaszać do 15 lutego.

– Zapraszam do zgłaszania osób wyróżniających się w 2020 roku w sferze twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury, do Nagród Miasta Lublin w tej dziedzinie. Przyznawane są wybitnym przedstawicielom świata kultury: artystom, twórcom, animatorom i menedżerom kultury, za ich działalność kulturalną oraz wielkie starania, by Lublin i jego mieszkańcy uczestniczyli w kulturze ciekawej, atrakcyjnej, nieszablonowej i pełnej emocji – zauważa Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji. – W tym trudnym dla sektora kultury czasie docenienie ludzi kultury, nagrodzenie ich wieloletniej pracy, ma szczególne znaczenie. Jeżeli znamy osoby, których działalność w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury w 2020 roku znacząco się wyróżniała, zgłośmy je do najważniejszych nagród kulturalnych naszego miasta.

Wzorem lat ubiegłych nagrody zostaną przyznane w następujących czterech kategoriach: Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2020 rok; Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2020 roku; Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności; Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2020. Warunki przyznawania nagród, jakie muszą spełniać kandydaci są określone w „Regulaminie przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury’” który jest dostępny na stronie www.kultura.lublin.eu w zakładce Nagrody. Kandydatów do nagród może zgłosić każdy z nas: osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty. Można zgłosić również siebie samego.

W celu złożenia wniosku o nagrodę

…należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.kultura.lublin.eu w zakładce Nagrody, a następnie wysyłać go pocztą pod adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin albo dostarczyć go pod ten adres osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Dopuszcza się także wrzucanie dokumentów do urn znajdujących się w Biurach Obsługi Mieszkańców, czynnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.15 przy ulicach: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, F. Kleeberga 12a.

Na jednym formularzu można zgłosić jednego kandydata. Zgłoszenie może zawierać dodatkowe elementy w postaci: opinii, rekomendacji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dyplomów, wycinków prasowych, dokumentacji filmowej i fotograficznej, katalogów, wydawnictw, zapisu audio itp. Załączniki te jednak nie podlegają zwrotowi. Do wniosku o nagrodę należy dołączyć podpisaną przez kandydata informację o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych. Termin składania zgłoszeń upływa 15 lutego o godzinie 15.30. Dochowanie tego terminu musi potwierdzać data wpływu.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków są dostępne na wymienionej witrynie urzędu, można je także uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 37 14 lub pisząc mail pod adres: mecenat.kultura@lublin.eu.

Nagrody zostaną przyznane na podstawie rekomendacji Komisji do spraw nagród. Ogłoszenie laureatów jest planowane na maj 2021 – informuje Biuro Prasowe ratusza.

Marek Rybołowicz

Nagrody Miasta Lublin

…w dziedzinie kultury po raz pierwszy wręczono w 1993 roku. Od tego czasu w analogiczny sposób władze miasta honorują osoby i instytucje zasłużone dla lubelskiej kultury.
Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się tacy artyści, pisarze, dziennikarze i animatorzy, jak m.in. Grażyna Lutosławska, Andrzej Nikodemowicz, Krzysztof Cugowski, Waldemar Michalski, Marcin Wroński, Włodzimierz Staniewski, Piotr Selim i inni zasłużeni dla rozwoju lubelskiej kultury.
Nagrody Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie kultury – w obecnym kształcie – są przyznawane od 8 lat.
Przypomnijmy, we wrześniu ubiegłego roku Nagrody za 2019 rok otrzymali:
Paweł Passini – reżyser teatralny, twórca i dyrektor neTTheatre, Teatru w Sieci Powiązań – Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2019 rok;
Magdalena Gach-Leziak – tłumaczka Polskiego Języka Migowego, pedagożka, surdopedagożka, terapeutka, wykładowczyni – Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2019 roku;
prof. dr hab. Urszula Bobryk – dyrygent, kierownik artystyczny Chóru Akademickiego UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej – Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności;
Anna i Maciej Manieccy – Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury za 2019 rok.

News will be here