Najpiękniejsza posesja w Orchówku

Jeszcze do 20 czerwca mieszkańcy Orchówka mogą się zgłaszać do konkursu na najładniejszą posesję. Trzy najpiękniejsze obejścia wybierze specjalna komisja, zwycięzcy zaś otrzymają nagrody finansowe.

Celem konkursu organizowanego przez sołtysa, radę sołecką i Urząd Gminy Włodawa jest zachęcenie mieszkańców Orchówka do dbania o estetykę posesji, co powinno przyczynić się do ugruntowania i poprawy wizerunku miejscowości. Konkurs propaguje również postawy współodpowiedzialności za stan otaczającego środowiska. Ma też wyróżnić mieszkańców za osobisty wkład w poprawę wizerunku tej miejscowości. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 czerwca u sołtysa, w remizo-świetlicy lub w UG. Zwycięzców wybierze specjalna komisja. Właściciele najpiękniejszych posesji otrzymają nagrody finansowe. (b)