Najpopularniejsze kierunki już obsadzone

Lubelskie uczelnie ogłaszają pierwsze listy przyjętych. Tysiące przyszłych studentów mogą się już cieszyć najdłuższymi wakacjami w życiu.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UMCS na studia stacjonarne I stopnia zgłosiło się 14 221 chętnych, w tym 713 obcokrajowców. Na studia zaoczne i wieczorowe I stopnia przyjęto 621 zgłoszeń – tylko o 9 mniej niż rok temu. W dobie niżu demograficznego największa lubelska uczelnia radzi sobie dobrze (przed rokiem było 14 280 kandydatów).
Kandydaci pochodzą najczęściej z Lublina, Radomia, Świdnika, Zamościa, Chełma, Puław, Ukrainy oraz Białorusi.
UMCS listy przyjętych w pierwszej rekrutacji ogłosił 11 lipca. Od 13 do 15.07 przyjmowano dokumenty od osób, które zdecydowały się na edukację w murach tej uczelni. Oczywiście to nie koniec – w najbliższym czasie, czyli już 18 i 24 lipca, ogłoszone zostaną kolejne listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca z pierwszej listy. Podczas tegorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem cieszy się prawo (1129 zgłoszeń), psychologia (998) oraz finanse i rachunkowość (936). Ogółem naukę na UMCS od października rozpocznie maksymalnie 7060 osób na studiach stacjonarnych i 1245 na studiach niestacjonarnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Aż 4200 osób wyraziło chęć studiowania na KUL. Podobnie jak UMCS, KUL nie narzeka na brak kandydatów. W tym roku odnotowano nawet 5-procentowy wzrost liczby chętnych do podjęcia nauki na najstarszej uczelni w mieście. Pierwsze listy przyjętych ogłoszono 13 lipca. Od 14 do 19 lipca kandydaci składają dokumenty w odpowiednich dziekanatach. Kolejne tury rekrutacji zaplanowano na 21 oraz 27 lipca. Osoby, które nie wybrały jeszcze kierunku, mogą zgłaszać się po bezpłatną poradę do Biura Karier. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na psychologię (646 osób), prawo (464) i filologię Angielską (272).
Łącznie naukę w tym roku na tym uniwersytecie rozpocznie maksymalnie 2387 osób, ale limit ten może być jeszcze zwiększony.

Politechnika Lubelska

10 lipca pierwsze listy przyjętych ogłosiła również Politechnika Lubelska, która musiała ograniczyć w tym roku limit miejsc o 85. Z grona zarejestrowanych 3703 kandydatów na studia zakwalifikowano 2500 osób. Do 13 lipca musieli oni dostarczyć komplet dokumentów do dziekanatów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się takie kierunki, jak: informatyka (4 osoby na jedno miejsce), finanse i rachunkowość oraz mechatronika (3 osoby na jedno miejsce), architektura (2 osoby na miejsce).
Jednocześnie Politechnika przedłużyła rekrutację do 17 lipca m.in. na następujące kierunki: elektrotechnika, inżyniera biomedyczna, inżyniera produkcji, transport, marketing i komunikacja rynkowa, inżyniera środowiska, matematyka, edukacja techniczno-informatyczna. Listy przejętych zostaną ogłoszone 19 lipca.

Uniwersytet Przyrodniczy

Na brak chętnych do studiowania nie narzeka też Uniwersytet Przyrodniczy. W tym roku zarejestrowało się aż 6363 osób, z czego 5166 wybrało studia stacjonarne. Uczelnia przygotowała 1889 miejsc na pierwszym roku. W miniony piątek – 14 lipca, opublikowano pierwsze listy przyjętych. Na chwile obecną wszystkie miejsca zostały zajęte. Po 20 lipca zapadnie decyzja o kolejnej turze rekrutacji, ale może być już bardzo mało miejsc.
Największą popularnością cieszyła się już tradycyjnie weterynaria, gdzie jest 10 chętnych na jedno miejsce. Drugim w kolejności kierunkiem jest nowość – wychowanie fizyczne, które okazało się strzałem w dziesiątkę. O jedno miejsce walczyło 5 kandydatów. Na trzecim miejscu w rankingu popularności uplasowała się dietetyka – cztery osoby na miejsce.

Uniwersytet Medyczny

Najmniejszy problem podczas rekrutacji ma, jak zwykle uniwersytet Medyczny. Uczelnia jest dosyć popularna wśród absolwentów szkół średnich, którzy zaciekle rywalizują o miejsca. Wyniki tegorocznej rekrutacji ogłoszono w piątek, 14 lipca. W wyścigu po indeksy wzięło udział łącznie ponad 9,2 tys. osób. Jest to ok. tysiąc mniej niż rok temu.
Największym powodzeniem w tym roku cieszyły się: stomatologia (20 osób na jedno miejsce), medycyna (10 osób na miejsce) i analityka medyczna (7 osób na miejsce). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się zdrowie publiczne oraz ratownictwo medyczne. Możliwe, że w ciągu kilku dni będzie ogłoszona kolejna tura rekrutacji, aby zapełnić wszystkie miejsca. Joanna Niećko