Największe uczelnie pełne kandydatów

W pierwszym etapie rekrutacji chęć studiowania na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na KUL wyraziło ponad 4,6 tysiąca osób. To wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o ponad 12 proc.

W ubiegłym tygodniu lubelskie uczelni ogłosiły pierwsze listy osób zakwalifikowanych na studia. Teraz maturzyści muszą dostarczyć wymagane dokumenty, a wówczas uniwersytety poinformują o tym, gdzie jest jeszcze szansa na rejestrację. Pierwszy etap rekrutacji największe lubelskie uczelnie mogą uznać za udany, bo chętnych było więcej niż miejsc i nie każdemu udało się dostać na preferowane studia.


Na Politechnice Lubelskiej na 1860 zaplanowanych miejsc zgłosiło się ponad 3600 kandydatów. Do przyjęcia na I rok zostało zakwalifikowanych 2400 osób. Najwięcej kandydatów na jedno miejsce zarejestrowano na kierunkach: inżynieria logistyki (kierunek utworzony w poprzednim roku akademickim), finanse i rachunkowość, architektura, informatyka, mechatronika, zaś najchętniej wybieranymi kierunkami były: informatyka, budownictwo, finanse i rachunkowość, inżynieria logistyki, mechanika, budowa maszyn.

Wciąż prowadzony jest nabór na stacjonarne studia I stopnia na sześciu kierunkach: elektrotechnika, inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria środowiska, matematyka, edukacja techniczno-informatyczna oraz inżynieria bezpieczeństwa.

Na Uniwersytecie Medycznym jak co roku zainteresowanie było ogromne. Na stomatologii jest 80 miejsc, a zarejestrowało się ponad 1600 kandydatów chętnych, więc o 1 miejsce walczyło 16 osób, zaś na kierunku lekarskim uczelnia dysponuje 310 indeksami, a chętnych było 3500 maturzystów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też następujące kierunki: kosmetologia (8 osób na 1 miejsce), biomedycyna (6 osób), dietetyka (5 osób).

Zainteresowanie nowymi kierunkami na UMCS

Ogółem studia stacjonarne I  stopnia oraz jednolite magisterskie na UMCS odnotowano 15 320 zgłoszeń w ubiegłym roku liczba ta wynosiła 14 459. – Jak widać, liczba rejestracji w I turze rekrutacji na studia w UMCS jest znacznie wyższa w  stosunku do roku ubiegłego. Sytuacja ta pokazuje, że uczelnia tak naprawdę już od kilku lat ma rozwojową sytuację dotyczącą rejestracji kandydatów.

Jesteśmy zadowoleni, że nasza oferta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem pomimo zwiększenia ruchów migracyjnych młodzieży oraz w dobie postępującego niżu demograficznego – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. Mamy nadzieję, że dane te przełożą się na liczbę osób, które faktycznie złożą dokumenty na naszej uczelni.

Podczas tegorocznej rejestracji prowadzeniem cieszyły się zaproponowane przez uczelnię kierunki studiów, takie jak: wychowanie fizyczne na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach, polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie, kierunek prawno-administracyjny czy anglojęzyczny kierunek studiów pn. international relations.

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i  jednolitych magisterskich: psychologia – 14,9 osób na jedno miejsce; finanse i rachunkowość – 7,43; anglistyka – 7,25; lingwistyka stosowana, spec. angielski z niemieckim – 6,33; logistyka – 6,32.

Studia humanistyczne na KUL

W pierwszym etapie rekrutacji ponad 4,6 tysiąca osób wyraziło chęć studiowania na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na KUL. – To powtórzenie bardzo dobrego wyniku z ubiegłego roku, kiedy odnotowaliśmy wzrost liczby kandydatów, aż o 12% w stosunku do roku poprzedniego, który także zakończyliśmy ponad 5% wzrostem liczby rejestracji – informuje Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.

Po raz kolejny statystyki potwierdzają bardzo dobrą opinię o studiach psychologicznych – ten kierunek chciałoby studiować w sumie ponad 700 kandydatów – specjalność wspieranie jakości życia 477 osób, a specjalność psychologia biznesu i przedsiębiorczości 225 osoby. Kolejne miejsca w zestawieniu popularności kierunków studiów zajęły: prawo (447 osób), filologia angielska (262 osoby), informatyka (165 osoby), zarządzanie (152 osoby), ekonomia i administracja (po 140 osób).

Jeśli chodzi o liczbę kandydatów na jedno miejsce, najlepiej wypadła psychologia – spec. wspieranie jakości życia – prawie 5 osób/miejsce, sinologia – 3,5, lingwistyka stosowana – 3,2 ,filologia angielska – 2,6, psychologia spec. biznesu i przedsiębiorczości oraz hispanistyka – po 2,2.

– Bardzo cieszy nas również dobry wynik rekrutacyjny nowych kierunków –  lingwistyki stosowanej, specjalność język rosyjski z językiem angielskim, oraz hispanistyki. Oznacza to, że nasza oferta odpowiada zainteresowaniom kandydatów – dodaje rzecznik KUL. MG

 

News will be here