Najwyższa godność akademicka dla chełmianina

Senat Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku nadał dr. hab. Andrzejowi Wawryniukowi najwyższą godność akademicką – doctora honoris causa. Andrzej Wawryniuk jest pierwszym naukowcem-chełmianinem, któremu został nadany taki tytuł i wyróżnienie.


Dr hab. Andrzej Wawryniuk jest historykiem, geografem społeczno-ekonomicznym, specjalizującym się w badaniach historii regionu nadbużańskiego i stosunków polsko-radzieckich. Od wielu lat jest związany ze szkolnictwem miasta i powiatu chełmskiego. Jest profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, a wcześniej pracował m.in. w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, a także w Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. 28 kwietnia br. Senat Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku nadał dr. hab. Andrzejowi Wawryniukowi najwyższą godność akademicką – doctora honoris causa. To wyjątkowe wyróżnienie nadawane jest wybitnym naukowcom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Andrzej Wawryniuk jest pierwszym naukowcem-chełmianinem, któremu został nadany taki tytuł.

– Jestem dumny, że zostałem w ten sposób doceniony – mówi dr hab. A. Wawryniuk. – Przyznanie tego tytułu jest najwyższym wyróżnieniem akademickim osoby, która go otrzymuje, a jednocześnie podkreśla rangę jego macierzystej uczelni.

Uroczystość wręczenia dyplomu (tzw. tubowanie) odbędzie się w Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku po ustaniu pandemii. A. Wawryniuk ma w swoim dorobku ponad 250 prac naukowych, w tym 36 książek. Publikuje w polskich, ukraińskich, mołdawskich, rosyjskich, kanadyjskich, amerykańskich, rumuńskich i południowoafrykańskich wydawnictwach naukowych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce granicy wschodniej II Rzeczypospolitej, stosunków polsko-radzieckich w latach 1944-1952, współpracy polsko-ukraińskiej oraz historii regionu nadbużańskiego. Do najważniejszych publikacji o znaczeniu międzynarodowym należy zaliczyć następujące monografie i opracowania: „Z Podola na Lubelszczyznę – Józef Kossowski – burmistrz Rejowca i Żółkiewki”; „Diaspora ukraińska na Zachodzie a sprawa wschodniej granicy powojennej Polski w świetle analizy polskiej dyplomacji”; „Granica polsko-sowiecka po 1944 roku (na odcinku z Ukrainą)”; „Polski ślad na Księżycu.

Życie i dzieło Mieczysława Grzegorza Bekkera (1905-1989)” (współautorstwo); „Od wojny do wojny. Granica wschodnia II Rzeczypospolitej po traktacie ryskim”; „Ojczyzna w potrzebie… Polonia amerykańska wobec Polski w obu wojnach światowych”; „Po obu stronach Bugu. Relacje obrońców Ojczyzny z kampanii wrześniowej 1939 r.” (opracowanie). Z kolei wydana w 2021 r. „Droga do chwały. Młodość i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki” to książka, która wniosła do obiegu naukowego nieznane dotychczas fakty z życia Tadeusza Kościuszki i jego najbliższej rodziny. Pozycja ta miała międzynarodową promocję.

Dotąd ukazały się dwa jej wydania. A. Wawryniuk pracuje obecnie nad trzecim wydaniem tej nowatorskiej monografii. Zapowiada, że opublikowane zostaną w nim dotychczas nieznane dokumenty z kwerend przeprowadzonych w polskich, litewskich, białoruskich i rosyjskich archiwach. W przygotowywaniu do druku trzeciego wydania „Drogi do chwały…” autor współpracuje z Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze (Szwajcaria). (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here