Najzdolniejsi uczniowie docenieni

Zarządu Powiatu we Włodawie uchwałą z 11 sierpnia postanowił docenić najzdolniejszych uczniów szkół średnich powiatu. Aby jeszcze bardziej zmotywować ich do nauki, przyznał ośmiu uczniom stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie.

Na mocy uchwały w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół prowadzonych przez powiat włodawski 200 zł miesięcznie otrzymywać będą: Aleksandra Katarzyna Bobruk – od września 2020 do czerwca 2021 r.; Maciej Gromysz – od września 2020 do kwietnia 2021 r.; Bartłomiej Holaczuk (od września 2020 do czerwca 2021 r. (wszyscy to uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie);

Martyna Borowiec – od września 2020 do kwietnia 2021 r.; Kamil Małachowicz – od września 2020 do czerwca 2021 r.; Maja Prill – od września 2020 do kwietnia 2021 r.; Piotr Przybylski – od września 2020 do czerwca 2021 r.; Oliwia Wałecka – od września 2020 do czerwca 2021 r. (wszyscy to uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie). (pk)