Najzdolniejsi ze stypendiami

87 studentów i doktorantów otrzymało we wtorek, 12 marca, stypendia prezydenta Krzysztofa Żuka. Na ich wypłatę przeznaczono w tym roku z budżetu miasta kwotę 748 440 zł.


Stypendium prezydenta otrzymują tylko najlepsi. Warunkiem jest tu wysoka średnia ocen (co najemnej 4,7 dla studentów i 4,9 dla doktorantów), oraz działalność naukowa lub artystyczna kandydata, przyczyniająca się do rozwoju naszego miasta i regionu. Tegoroczne stypendia trafiły do 57 wybitnie uzdolnionych studentów oraz 30 doktorantów. Kwota rocznego stypendium dla studenta wynosi 7920 zł, a dla doktoranta – 9900 zł.

Przez dziewięć lat funkcjonowania programu przyznano już 820 stypendiów naukowych, w tym 586 stypendiów dla studentów i 234 dla doktorantów, na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł. (EM.K.)