Nauczyciele na medal

W czwartek, 10 października, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których zasłużeni pracownicy oświaty odebrali odznaczenia nadane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz wyróżniania i nagrody przyznane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.


W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Medalem Srebrnym i Brązowym za Długoletnią Służbę uhonorowano 46 pedagogów, a ponad setka nauczycieli odebrała medale i nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty. (EM. K).

Medale i odznaczenia przyznane nauczycielom z Lublina i Świdnika podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Srebrne Medale za Długoletnią Służbę:

Agnieszka Anna Bukowska, nauczyciel, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Alicja Alfreda Czuba, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, Lidia Katarzyna Hanczaruk, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, Piotr Paweł Kitliński, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, Joanna Maria Kowalczyk, nauczyciel, Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, Mariola Teresa Mackiewicz, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, Agnieszka Barbara Maj, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, Jolanta Maria Migda, nauczyciel, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, Ewa Sarnowska, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku, Dorota Elżbieta Sochaczewska, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, Agnieszka Anna Szuwarska, wicedyrektor, Specjalny Ośr. Szkolno-Wych. dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej nr 2 w Lublinie, Anna Beata Szymańska, nauczyciel, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spoż. im. gen. Fr. Kleeberga w Lublinie, Agnieszka Barbara Władzińska, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie.

Brązowe Medale za Długoletnią Służbę:

Małgorzata Olga Kalisz, psycholog, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, Beata Król, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, Anna Katarzyna Łukaszczyk, nauczyciel, II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, Justyna Malicka, nauczyciel, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Ewa Joanna Nieczypor, nauczyciel, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spoż. im. gen. Fr. Kleeberga w Lublinie, Beata Katarzyna Nowak-Przech, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, Joanna Nowicka– Baran, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie, Małgorzata Julia Obszyńska, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, Sylwia Joanna Paryż-Pańkowska, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, Marta Pawelec, specjalista, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Agnieszka Piwińska, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, Ewa Połczyńska-Chmielnicka, nauczyciel, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, Beta Urszula Szczerbińska-Budzyńska, nauczyciel, II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, Aneta Joanna Teterycz, nauczyciel, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Dorota Ewa Tkaczyk, nauczyciel, IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, Blanka Wrótna, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Pracownicy odznaczeni Medalem KEN:

Dorota Basiak, nauczyciel, Przedszkole nr 7 im. Marii Kownackiej w Świdniku, Marta Berbeć, nauczyciel, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Lublinie, Wiesław Bodo, nauczyciel, Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie, Martyna Chodowska, nauczyciel, XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. Mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Iwona Cisowska, XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. Mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora’ w Lublinie, Marek Paweł Czech, nauczyciel, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, Elżbieta Dubiel, nauczyciel, Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, Dorota Gajda, wicedyrektor, II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, Małgorzata Grześko, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie, Krzysztof Iwanicki, nauczyciel, Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie, Jerzy Jarosiński, wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, Teresa Danuta Kachniarz, dyrektor, Przedszkole nr 50 w Lublinie, Agnieszka Jadwiga Kępka, nauczyciel, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, Jerzy Kolowca, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie, Ewa Kołodziejczyk, nauczyciel, XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Cc. Mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Dorota Krasoń, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku, Jolanta Kwiatkowska, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, Tomasz Krzysztof Machoń, nauczyciel, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Fr. Kleeberga w Lublinie, Ewa Mieczysława Małecka, nauczyciel, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, Beata Mącik, nauczyciel, Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, Jolanta Piątek, wizytator, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Alicja Soborska, nauczyciel, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława St. Reymonta w Lublinie, Katarzyna Stanuch, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Katarzyna Suchecka, kierownik laboratorium, Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, Beata Suszek, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie, Urszula Wesołowska, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, Jolanta Wnuk-Kurowska, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie, Janusz Woźniak, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, Mirosław Wójcik, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, Janusz Zuń, wizytator, Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Odznaczeni Medalem KEN na wniosek związków zawodowych:

Justyna Jakimiuk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie, Mariola Kubić, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie, Dorota Lorenc-Pasieczna, Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku, Małgorzata Poniatowska-Krzak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie.

Pracownicy odznaczeni nagrodą MEN:

Tomasz Cezary Koziej, nauczyciel, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, Tomasz Krzysztof Machoń, nauczyciel, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Fr. Kleeberga w Lublinie, Małgorzata Beata Mańkowska, nauczyciel, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, Martyna Krystyna Mianowana, wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie, Marzenna Iwona Modrzewska– Michalczyk, dyrektor, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie, Leszek Włodzimierz Niewiadomski, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie, Paweł Putowski, wicedyrektor, XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, Iwona Teresa Smyk, nauczyciel, Zespół Szkół nr 1 im Władysława Grabskiego w Lublinie.

Pracownicy oświaty odznaczeni Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty:

Wiesław Bartoszek, nauczyciel, Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, Magdalena Boroń, pedagog szkolny, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie, Małgorzata Dyś, nauczyciel, Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie, Ewa Goliszek, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, Agnieszka Graboś, nauczyciel, Zespół Szkół nr 6 w Lublinie, Marzena Grzechnik, nauczyciel, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie, Marta Januszkiewicz, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie, Bożena Barbara Jarmuł, nauczyciel, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie, Teodora Stanisława Kosior, nauczyciel, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Fr. Kleeberga w Lublinie, Joanna Elżbieta Mazur, wicedyrektor, V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Lucyna Jadwiga Mądra, dyrektor, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie, Marek Marcin Mirosław, nauczyciel, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, Ryszard Paweł Morawski, dyrektor, Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie, Katarzyna Opoka, logopeda, Zespół Poradni nr 2 w Lublinie, Grażyna Piotrowska, dyrektor, Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie, Joanna Agnieszka Płochacka, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Alicja Pruchniak, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie, Agnieszka Rozwadowska, kierownik szkolenia, Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie, Anna Skałba, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, Danuta Soboń, nauczyciel, Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, Stanisław Henryk Stefańczyk, dyrektor, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku, Małgorzata Halina Stępień, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku, Małgorzata Stolarczyk, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, Dorota Śnitko, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 51 im Jana Pawła II w Lublinie, Aneta Wawryszczuk, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, Hanna Beata Wicha, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, Bogumiła Zamojska, dyrektor, Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie,

Tytuły honorowego profesora oświaty otrzymali:

Małgorzata Czuj, nauczycielka plastyki i techniki w Szkole Podstawowej w Łabuniach, Małgorzata Klimczak, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Zamoyskiego w Lublinie i Jacek Szuty, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu.