Naukowcy z milionami

Blisko 4,8 mln zł. na wsparcie młodych naukowców otrzymała czwórka pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej w ramach jedenastej edycji konkursu Programu LIDER. Łączna suma nagród dla 51 naukowców wynosi ok. 60 mln. zł.


Konkurs jest inicjatywą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na liście nagrodzonych znalazło się czterech, lubelskich naukowców, którzy za otrzymane w ten sposób dofinansowanie będą mogli zrealizować swoje projekty i zarządzać własnym zespołem badawczym. Konkurs jest skierowany do wszystkich młodych naukowców, którzy zaczynają swoją karierę. Jego celem jest poszerzanie kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych i zarządzaniu zespołem podczas realizowania projektów badawczych. Program LIDER służy też stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami oraz realizacji badań o potencjale wdrożeniowym oraz komercjalizacyjnym. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 1,2 mln. zł.

Pierwszą nagrodzoną z Politechniki Lubelskiej jest mgr inż. Ksenia Siadkowska z Wydziału Mechanicznego za projekt „Opracowanie technologii zwiększenia aerodynamicznych osiągów wiropłatów”. Kwota dofinansowania to 1 200 000 zł.

Również dr inż. Grzegorz Winiarski z tego samego wydziału może pochwalić się sumą 1 197 000 zł uzyskaną na „Nową technologię plastycznego kształtowania wyrobów drążonych z kołnierzami z przeznaczeniem dla przemysłu górniczego”.

Trzecim docenionym projektem jest „Zastosowanie funkcjonalnych struktur zeolitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie spienienia asfaltu” na który dr inż. Agnieszka Woszuk z Wydziału Budownictwa i Architektury otrzymała 1 198 750 zł.

Ostatnim, który otrzymał pokaźną sumę w wysokości 1 183 687 zł jest mgr Rafał Panek również z Wydziału Budownictwa i Architektury. Dofinansowanie wywalczył na projekt pt. „Otrzymywanie ultraczystych zeolitów i mezoporowatych materiałów krzemionkowych z popiołów lotnych do wybranych zastosowań środowiskowych”.

Joanna Niećko