Naukowo o płci i seksualności

Dwa ciekawe wydarzenia miały miejsce na KUL – w minionym tygodniu: Pierwsze to sympozjum, w środę 13 marca „Mężczyzną i kobietą stworzył ich (Rdz 1,27). Płciowość w Biblii”, a drugim był wykład „Celibat w pierwotnym Kościele – mit czy rzeczywistość?” Odbył się w czwartek 14 marca.


Całodzienny cykl wykładów i dyskusji 13 marca br. na temat „Mężczyzną i kobietą stworzył ich (Rdz 1,27). Płciowość w Biblii” odbył się pod szyldem tzw. Wiosennych Dni Biblijnych. Co roku są one organizowane przez Instytut Nauk Biblijnych KUL, w tym jego dyrektora, ks. prof. Mirosława Wróbla. Wydarzenie składało się z trzech sesji naukowych, podczas których omawiano tematykę płciowości i miłości w świetle Biblii. Wystąpiło na nim grono wybitnych polskich biblistów.

W pierwszej sesji udział wziął znakomity biblista, ks. prof. Henryk Witczyk, który mówił o „Bożej wizji miłości mężczyzny i kobiety”. Ks. prof. Waldemar Chrostowski przedstawił temat „Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. (Rdz 1,26) Ludzka cielesność i płciowość jako obraz Boży’, a dr hab. Barbara Strzałkowska omówiła „Rozporządzenia dotyczące sfery seksualnej człowieka w Księdze Kapłańskiej”.

Kolejna sesja poruszała problematykę ludzkiego ciała, płciowości, zmartwychwstania, jednak nie w kontekście świata doczesnego, ale przyszłego, dotyczyła rzeczywistości nieba. Wypowiadał się o tym ks. prof. Artur Malina w referacie „Jak aniołowie w niebie” (Mt 12,25). Tę tematykę uzupełniał wykład ks. dr hab. Zdzisława Żywicy: „Płciowość i czystość seksualna a przynależność do 144 000 wykupionych z ziemi w świetle Ap 14,1-5”. Natomiast ks. prof. Stanisław Hałas próbował odpowiedzieć na pytanie jak postrzegać miłość Boga? Czy ma ona wymiar raczej ojcowski czy bardziej może macierzyński?

Z życiem codziennym najwięcej wspólnego miała ostania, popołudniowa sesja. Tutaj ks. prof.. Dariusz Kotecki w prelekcji „Symbolika seksualna w Ef 5,21-33” wyjaśniał, na czym ma polegać chrześcijańska relacja małżeńska. Wykluczał, że obecne w „Liście do Efezjan” porównywanie roli męża do roli, jaką pełni w ludzkim ciele głowa ma oznaczać jednoznaczne poddanie się przez kobietę autorytetowi męża. Między mężem a żoną powinna natomiast zachodzić nieustanna relacja, której ważnym elementem jest wzajemna troska o siebie; na poziomie ducha, ale też i ciała.

Ciekawy wykład zaproponował ks. prof. Waldemar Szczerbiński, zatytułowany „Judaizm wobec cielesności i seksualności człowieka”. Ogólnie można powiedzieć, ze mędrcy żydowscy doceniali wartość ludzkiej natury takiej, jaką ona jest, a więc jaką stworzył ją Bóg. Dlatego jeden z jej ważnych wymiarów, tj. seksualność, powinna być realizowana w ludzkim życiu. Jej zasadniczy cel określa Boże wezwanie ze Starego Testamentu „rozmnażajcie się”. Fakt, że w judaizmie wymiar seksualny życia był doceniany, nie oznacza zachęty do rozwiązłości. Jako przykład przekroczenia zdrowych granic występowało kazirodztwo, homoseksualizm.

Wiosenne Dni Biblijne wieńczył referat „Między darem bożym a konstruktem społecznym. O wczesnochrześcijańskim rozumieniu płciowości na podstawie 1 Listu do Koryntian mówił ks. dr hab. Marcin Kowalski.

Wspomniane drugie wydarzenie to wykład ks. dr. hab. Janusza Lewandowicza (Łódź) zatytułowany „Celibat w pierwotnym Kościele – mit czy rzeczywistość?”. Nieco rozjaśnił zagadnienie celibatu: celibat dziś oznacza bezżeństwo, ale w pierwszych wiekach chrześcijaństwa celibat oznaczał wstrzemięźliwość seksualną.

Żonaty duchowny w pierwotnym Kościele mógł zostać biskupem, ale ta wysoka ranga oznaczała, że będzie on zachowywał abstynencję seksualną. Przypomniano, że pierwszym celibatariuszem był Jezus, i chęć Jego naśladowania ks. J. Lewandowicz uważa za decydujące dla celibatu duchownych.

Wykład odbył się 14 marca i był zorganizowany przez Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim TN KUL.

Monika Skarżyńska