Nawałnica wirusów

Frekwencja w chełmskich przedszkolach i szkołach coraz niższa, bo chełmian dziesiątkują różne infekcje. Sezon grypowy rozpoczął się wcześniej niż zazwyczaj, a w przychodniach urywają się telefony od pacjentów. Sanepid apeluje, aby osoby z infekcjami zostały w domu oraz o szczepienie się przeciwko Covid-19.

– W przedszkolnej grupie mojego syna na zajęcia przyszło dziś kilkoro dzieci, reszta jest chora – mówi jedna z chełmianek. – Całą naszą rodzinę rozkłada jakaś infkecja. Dla młodszego synka zbrakło już „numerków” w przychodni, ale na szczęście lekarka zgodziła się go jednak przyjąć i osłuchać.

Frekwencje w chełmskich żłobkach, przedszkolach i szkołach spadły. Trwa sezon grypowy. Zazwyczaj o tej porze roku były to dopiero jego początki, ale teraz jest inaczej. Grypa i infekcje grypopochodne, ale też „jelitówki” rozszalały się na dobre w placówkach oświatowych i nie tylko. Chorują całe rodziny. Chełmscy lekarze rodzinni mają co robić.

– Zgłasza się wielu pacjentów z infekcjami – potwierdza Mariusz Żabiński, dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. – Sezon grypowy rozpoczął się wcześniej. W tym roku w wakacje też zgłaszali się do nas pacjenci z różnymi infekcjami. Do tego dochodzi koronawirus. Te infekcje nakładają się na siebie. Objawy są zbliżone. Wykonujemy testy w kierunku koronawirusa, obecnie także we własnym zakresie.

Dyrektor Żabiński przypomina, że jedynym sposobem na poprawę sytuacji są szczepienia – zarówno przeciwko Covid-19, jak i przeciwko grypie. Apeluje, aby się na nie zapisywać. Wiadomo, że szczepionki przeciwko Covid-19 są bezpłatne i dostępne dla wszystkich od 12. roku życia. MSP ZOZ w Chełmie dysponuje także bezpłatnymi szczepionkami przeciwko grypie dla osób urodzonych w 1946 r. i starszych oraz dla wybranych grup zawodowych. To ważna wiadomość, bo w ubiegłym roku wielu seniorów chciało się zaszczepić przeciwko grypie, ale szczepionek w aptekach brakowało. Obecnie też nie sposób ich tam kupić.

– My takimi szczepionkami dysponujemy i świadczymy usługę odpłatnego szczepienia przeciwko grypie. Zapraszamy zainteresowanych do rejestracji – mówi dyrektor Żabiński.

Nie roznosić zarazy

W ogólnopolskich mediach ciągle słychać, że województwo lubelskie jest jednym z najsłabiej zaszczepionych przeciwko Covid-19 w kraju i jednocześnie przoduje w liczbie zakażeń koronawirusem. Maria Korniszuk, lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, zaapelowała do rodziców, aby nie posyłali dzieci z infekcjami do żłobków, przedszkoli i szkół. Apeluje też „o odpowiedzialność i zaufanie nauce”, tj. zaszczepienie się przeciwko Covid-19 i przestrzeganie obowiązujących zaleceń: „Przerwijmy łańcuch zakażeń…

Za to, co się dzieje wokół, odpowiada każdy z nas. W każdej chwili, gdy wykazujemy odpowiedzialność i w każdej chwili, gdy lekkomyślność bierze przewagę nad rozsądkiem. Często za tę lekkomyślność wysoką cenę muszą zapłacić inni, nasi bliscy lub osoby, których nie znamy. Razem możemy sprawić, że nasze województwo, miejsce, w którym żyjemy było wolne od zapełnionych szpitali, dzieci przebywających na zdalnym nauce, zamkniętych zakładów pracy, odwołanych wydarzeń kulturalnych…”. (mo)

Prawo do bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie mają: 1. medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych; 2. farmaceuci i pracownicy aptek; 3. diagności laboratoryjni; 4. nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni; 5. studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów; 6. osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne; 7. pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; 8. pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej; 9. osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; 10. nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; 11. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze; 12. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego; 13. seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here