Nawiązanie do kolejowych tradycji

W Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych z Chełmie powstaje nowy kierunek – technik transportu kolejowego. To inicjatywa agencji Rozwoju Przemysłu Realizowana w ramach programu „Kadry dla przemysłu”. Włączyła się do niej spółka Polregio, w której pracę mogą w przyszłości znaleźć absolwenci kierunku.

– Kiedy uruchamialiśmy „Kadry” w 2018 roku naszym celem było łączenie dwóch światów: nauki i przemysłu – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Wiedzieliśmy od spółek z Grupy Kapitałowej ARP, że mają trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, że w niewielu szkołach są klasy o profilach odpowiadających na potrzeby firm. Pomogliśmy już branży mechanicznej i od początku programu pomagamy kolejowej. Polregio współpracuje już z 16 szkołami zawodowymi i technicznymi w Polsce.

Efektem tego jest prawie 150 odbytych praktyk, wizyty w zakładach pracy, lekcje z praktykami działającymi na co dzień z branżą kolejową. Teraz przyszła kolej na Chełm. Korzyści ze współpracy popłyną do obu stron porozumienia. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną, a Polregio za kilka lat będzie mógł zatrudnić wykwalifikowanych pracowników. Skorzystają na tym także uczniowie, którzy będą mogli wybierać z większej liczby kierunków kształcenia oraz których szanse na zatrudnienie w kolejnictwie znacznie wzrośnie.

Zgodnie z postanowieniami podpisanego listu intencyjnego strony będą wspólnie działać na rzecz promocji kształcenia zawodowego. W tym celu Polregio będzie organizować praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne dla uczniów, staże dla absolwentów szkoły, wycieczki zapoznawcze do zakładu pracy, wspólnie ze szkołą ustalać program praktyk uwzględniający potrzeby szkoły i spółki, prowadzić lekcje z przedmiotów zawodowych.

– Jesteśmy największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce i wiemy z doświadczenia, że zjawisko luki pokoleniowej na kolei to poważny problem, który może ograniczyć dalszy rozwój tego sektora – mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio. – Istotne jest budowanie kompetencji potrzebnych do pracy na kolei od jak najmłodszych lat, dlatego dołączyliśmy do projektu w ramach programu Kadr dla przemysłu w Chełmie. POLREGIO może zaoferować zatrudnienie w całym kraju, zarówno w dużych, jak i małych miejscowościach. Jesteśmy stabilnym i pewnym pracodawcą, a praca na kolei to bardzo perspektywiczna ścieżka kariery zawodowej.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych zgodnie z porozumieniem będzie rekomendować spółce absolwentów szkoły jako sprawdzone i godne polecenia miejsc pracy, opracowywać we współpracy z Polregio program kształcenia na kierunku „technik transportu kolejowego”.

– Utworzenie nowego kierunku: technik transportu kolejowego stanowi w obecnej sytuacji ogromną szansę rozwoju naszej szkoły – mówi Katarzyna Karamać, p.o. dyrektora ZSEiT w Chełmie. – Prężnie rozwijający się transport kolejowy daje szerokie możliwości zatrudnienia i w związku z tym wymaga profesjonalnej kadry. Transport kolejowy jest transportem przyszłości, dlatego też, jako szkoła chcemy sprostać tym wyzwaniom nawiązując równocześnie do chlubnych tradycji kolejnictwa w Chełmie. Mamy nadzieję, że już za kilka lat nasi absolwenci zasilą kadry kolei i spotkacie ich Państwo na kolejowych szlakach.

To kolejne porozumienie, które w związku z utworzeniem nowego kierunku zawiera miasto Chełm oraz ZSEiT. W kwietniu br. samorząd oraz placówka edukacyjna podpisały list intencyjny ze spółkami: Linia Chełmska Szerokotorowa oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. (opr. mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here