Negatywna opinia na Kościuszki

Zebranie rady osiedla Kościuszki trwało trzy godziny i było burzliwe. Zakończyło się wyrażeniem przez radnych osiedlowych negatywnej opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2020 rok.

Radni osiedla Kościuszki uznali, że skoro nie zrealizowano jej ubiegłorocznych wniosków do budżetu, powtórnie będą o nie postulowali. Wysłane przez nich do ratusza wnioski do projektu budżetu na 2020 r. to: wykonanie kanalizacji deszczowej i infrastruktury podziemnej w pasie drogowym ulicy Wiercińskiego oraz urządzenie tam jezdni i ciągów pieszych; remont ulicy Reytana pomiędzy ulicami Mościckiego i Wojsławicką; remont pływalni w SP nr 8; remont drogi dojazdowej od ul. Połanieckiej do obiektów sportowych SP nr 8; remont nawierzchni i zagospodarowanie terenu przy ulicy Wojsławickiej pomiędzy budynkiem Escott-u a ulicą Słoneczną.

Mieszkańcy osiedla Kościuszki są rozgoryczeni, bo oprócz wykupu kilku działek przy ul. Wiercińskiego, a także przebudowy pływalni w SP nr 8 (pod warunkiem uzyskania dotacji w ramach projektu pod nazwą „Chełm Sportowe Miasto Wschodu”) wnioski osiedlowe nie zostały uwzględnione. Nie pocieszyło ich, że w planach na 2020 r. jest przebudowa Al. 3 Maja wraz z rondem Wojsławicka-Mościckiego. Czarę goryczy przelał fakt, że są także trudności z realizacją zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego przed rokiem tj. naukowego placu zabaw przy SP nr 8.

Dyskusja z urzędnikami była długa. Dotyczyła także wolnych wniosków zgłoszonych przez radę osiedla po zebraniu w czerwcu br., a także projektów wybranych do realizacji w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego (plac zabaw w parku międzyosiedlowym, a także siłownia zewnętrzna przy SP nr 8). Ostatecznie rada osiedla Kościuszki negatywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2020 rok.

Mieszkańcy zwrócili się do urzędników z prośbą o zamontowanie monitoringu w parku międzyosiedlowym w związku z ostatnimi pogłoskami o pojawiającym się tam zboczeńcu. (mo)