Nie będzie garbatych przejść na Kusocińskiego

O instalację wyniesionych przejść dla pieszych na tej ulicy wnioskowała miejska radna Magdalena Szabała wskazując, że ukróciłoby to organizowane tam samochodowe wyścigi. Jednak pomysł raczej nie doczeka się realizacji.


– Napływają do mnie niepokojące sygnały o organizowanych wyścigach samochodowych na ul. Kusocińskiego i al. Armii Krajowej – pisze w ostatniej interpelacji do burmistrza radna Magdalena Szabała (klub Świdnik Wspólna Sprawa). – Mieszkańcy skarżą się na hałas i niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą pędzące auta. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o pochylenie się nad problemem. Pomimo, że są to drogi powiatowe, Gmina Miejska Świdnik inwestowała w budowę ulicy Kusocińskiego, dlatego liczę na wsparcie władz miasta w tej sprawie. Bardzo proszę o interwencję, gdyż bezpieczeństwo ludzi powinno być sprawą nadrzędną.

Radna zapytała, czy jest możliwość instalacji na drodze wyniesionych przejść dla pieszych lub zastosowanie innego rozwiązania, które ograniczałyby szybkość poruszających się pojazdów.

W odpowiedzi na pismo M. Szabały Ratusz poinformował, że zarządca drogi, tj. Starostwo Powiatowe w Świdniku, nie przewiduje na ul. Kusocińskiego wyniesionych przejść dla pieszych. Te mogą być lokalizowane m.in. w miejscach występowania dużego poprzecznego ruchu pieszych (w okolicach mieszkań, obiektów handlowych i użyteczności publicznej itp.) lub w miejscach, gdzie jest duże ryzyko zagrożeń wypadkami drogowymi z udziałem pieszych.

– W przypadku ul. Kusocińskiego nie ma przesłanek do stasowania tego typu rozwiązań. Występuje na niej znaczne natężenie ruchu i nie jest zasadne zmniejszanie przepustowości drogi oraz stosowanie dodatkowych rozwiązań ograniczających prędkość – poinformował radną burmistrz Waldemar Jakson, przypominając, że budowa ulicy była inwestycją współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL i wciąż obejmuje ją trwałość projektu, co oznacza, że nie może być przebudowywana.

– Po raz kolejny moja interpelacja dotycząca poprawy komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców została odrzucona. Wcześniej apelowałam o instalację progów zwalniających na ulicach Struga i Dworcowej. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tragedii – kwituje odpowiedź władz miasta radna Szabała. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here