Nie chcieli być figurantami

Jednym z punktów piątkowych (9 lutego) obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm było wytypowanie z grona radnych przedstawiciela do komisji opiniującej i rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych. Wydawało się, że ta kwestia będzie formalnością, ale wybory nie przebiegły tak gładko, bo chętnych do komisji nie było.

Radna Dorota Rybaczuk (KR PiS), przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, starała się zachęcić radnych do zgłaszania kandydatur, przypominając, że sama dwukrotnie zasiadała w komisji stypendialnej i to „nic strasznego”, ale wobec braku chętnych, zaproponowała kandydaturę radnego Piotra Jabłońskiego (KR KO), który także już zasiadał w tym gremium, ale radny odmówił, przy okazji dzieląc się gorzką refleksją na temat pracy komisji.

– Proponowałem, żeby wszyscy zawodnicy, których wnioski przeszły ocenę formalną i zdobyli złoty, srebrny czy brązowy medal, otrzymali stypendium – mówił radny. – Odbyło się to jednak inaczej, niż sobie wyobrażałem. Sześć osób nie otrzymało stypendium, chociaż wywalczyły medal brązowy, a czasami ten brąz jest trudniej zdobyć niż złoto.

Radny wspomniał, że jako członek komisji przygotował wstępną analizę kosztów stypendiów dla poszczególnych kategorii, zakładając, że każdy otrzyma stypendium. Jak tłumaczył, dla 15-letniego zawodnika czy zawodniczki stypendium nawet w kwocie 100 zł miesięcznie to motywacja i docenienie starań. Z jego obliczeń wynikało, że chcąc nagrodzić stypendiami wszystkich zawodników, miasto musiałoby dołożyć 13,6 tys. zł.

– Uważam, że to nie była wygórowana kwota. Chciałem spotkać się w tej sprawie z panem prezydentem i go do tego przekonać, ale do spotkania nie doszło. Ostatecznie nie podpisałem protokołu z zebrania komisji stypendialnej. Nie sprostała ona mojej wizji docenienia wszystkich zawodników, dlatego nie chcę już ubiegać się o stanowisko jej członka – wyjaśnił radny Jabłoński.

Chęci pracy w komisji stypendialnej nie wyrazili także radni Adam Kister (KR PiS), Elżbieta Ćwir (KR „Chełmianie”) i Katarzyna Janicka (KR KO). Ostatecznie zasiąść w niej zgodziła się Irena Machowicz (KR „Chełmianie”). Zaznaczyła przy tym, że spośród zebranych radnych, zapewne najmniej zna się na sporcie, ale „żeby ratować honor komisji”, postara się zagłębić w temat stypendiów i podołać powierzonej funkcji. (w)

News will be here