Nie pozwolą popaść w ruinę

– Pomimo zbliżającej się ku końcowi kadencji, nie spoczywamy na laurach i kontynuujemy działania w kierunku poprawy stanu gminnej infrastruktury technicznej – mówi Paweł Kucharczyk, wójt gminy Rudnik. – Tym razem naszym celem jest uratowanie i przywrócenie pełnej funkcjonalności kolejnego obiektu, na którym swoje piętno odcisnął czas i wieloletnie zaniedbania – precyzuje. Mowa o budynku Poczty.

W związku z licznymi sygnałami o złym stanie technicznym budynku, przeciekaniu dachu, problemach z instalacją centralnego ogrzewania i instalacją wodno-kanalizacyjną, pękającymi ścianami gmina zamówiła szczegółową ekspertyzę, w jakiej kondycji znajduje się nieruchomość. – Jej wyniki wskazały na konieczność niezwłocznego przeprowadzenia gruntownego remontu budynku ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia osiadających fundamentów i ścian, wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego i odwodnienia, a także wymiany wszystkich instalacji i dachu – informuje wójt Paweł Kucharczyk. –

Inwestycja będzie kosztowna, ale nie możemy sobie pozwolić na zignorowanie sygnałów ostrzegawczych i widma potencjalnej katastrofy budowlanej. Tym bardziej, że w budynku zlokalizowane są lokale handlowe i usługowe – podkreśla wójt.

Gmina już podjęła konkretne działania w celu rozwiązania problemu. W budżecie zabezpieczono środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej planowanej modernizacji biurowca, pozyskano też dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na realizację przedsięwzięcia. – 10 listopada podpisałem umowę, na mocy której biuro PS Projekt z Zamościa ma w ciągu 5 miesięcy opracować niezbędną dokumentację techniczną. To nie jedyny obiekt, który zamierzamy zmodernizować, o szczegółach będę informował – zapowiada wójt Kucharczyk. (kg)

News will be here