Nie tylko pochylnia

Przy wejściu głównym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie brakuje pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wkrótce ma się to zmienić. Pochylnia przy MOPR jest jednym z przedsięwzięć, na które miasto otrzymało 100 tys. zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, które chcą załatwić formalności w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, muszą iść na tyły budynku, zasygnalizować swą obecność przy pomocy dzwonka i czekać aż dyżurujący urzędnik pomoże im się dostać do środka urzędu przy pomocy specjalnej platformy. Ta ścieżka będzie łatwiejsza, gdy przy wejściu głównym do chełmskiego MOPR powstanie pochylnia dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

To jedna z inwestycji w ramach projektu „Dostępny Samorząd – Granty”, na który miasto Chełm otrzymało 100 tys. zł dofinansowania z PFRON (dotacja na samą pochylnię wynosi 59 tys. zł). Na ostatniej sesji chełmscy radni uchwalili zmiany budżetowe przeznaczając 15 tys. zł na realizację tego przedsięwzięcia, w tym na wkład własny do budowy pochylni przy MOPR. Wkrótce miasto będzie ogłaszać przetarg na to zadanie i czekać na oferty od zainteresowanych firm.

Oprócz pochylni przy MOPR projekt „Dostępny Samorząd – Granty” obejmuje jeszcze kilka innych zadań, a na każde z nich musi być ogłoszone odrębne postępowanie. Chodzi o następujące przedsięwzięcia: usługi doradcze w zakresie dostępności; znaczniki głosowe zapewniające informację na temat rozkładu pomieszczeń w wyznaczonych budynkach Urzędu Miasta Chełm; nakładki na poręcze/balustrady przyschodowe w z napisami w alfabecie braille’a w budynkach Urzędu Miasta Chełm; informacja o zakresie działalności jednostki samorządu terytorialnego w języku migowym: na stronie Urzędu Miasta Chełm i w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych miasta Chełm. (mo)