Niepotrzebna przebudowa?

Do 29 grudnia ratusz przyjmował uwagi dotyczące planu przebudowy Alei Racławickich, ulic: Lipowej, Sowińskiego, Poniatowskiego i fragmentu Głębokiej. Wątpliwości jest sporo. Krytyczne uwagi padają z różnych stron.
Sanepid wydał pozytywną opinię, chociaż inspektorzy zaznaczają: „Obliczenia wykazały, że na części terenów mieszkalnych, bez podjęcia działań ochronnych, pojawią się przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Mieszczą się jednak w zakresie błędu obliczeniowego. W budynkach, na których wystąpią prognozowane przekroczenia, zaproponowano wymianę stolarki otworowej na wysokiej jakości akustyczną” – czytamy w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.
Szereg uwag ma Rada Kultury Przestrzeni, organ doradczy prezydenta miasta. – „Wnioskujemy o niewydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia i o całkowite odstąpienie od realizacji projektu w obecnym kształcie” – czytamy w stanowisku Rady, kierowanej przez doktora Jana Kamińskiego.

Zdaniem Rady po oddaniu zachodniej obwodnicy Lublina i wydłużeniu pierścienia wewnętrznej obwodnicy miasta (przedłużanie ul. Bohaterów Monte Cassino w tym roku, przyp. red.) nie ma sensu poszerzanie ulic Sowińskiego i Poniatowskiego. „Ponadto rozwiązania te wspierają indywidualny transport samochodowy i jemu podporządkowują potrzeby pozostałych użytkowników ulicy. Projekt nie wzmacnia, lecz zmniejsza rolę transportu publicznego. Nie zwiększa się ilość ani komfort przewożonych pasażerów, nie zwiększa się prędkość komunikacji publicznej; ponadto nie powstają przejścia dla pieszych, nowe przystanki, przystanki przesiadkowe przy skrzyżowaniach” – czytamy w uwagach RKP.
Ponadto do wycinki wyszczególniono 377 drzew. „Ale należy stwierdzić, że wiele z nich, przewidzianych do zachowania, jest zagrożonych zamarciem w wyniku prac budowlanych. Szacujemy, że zagrożonych jest kolejnych 300 drzew przy tych ulicach” – czytamy dalej.
W podobnym tonie wypowiada się rada dzielnicy Wieniawa.
– Wnosimy o nieposzerzanie Al. Racławickich i ul. Sowińskiego. Kategorycznie sprzeciwiamy się wycince drzew – mówi Tomasz Makarczuk, przewodniczący zarządu dzielnicy Wieniawa.
BARTŁOMIEJ CHUDY