Niewielu uchodźców u nas pracuje

Ratusz informuje, że obecnie w Chełmie przebywa około 1500 uchodźców. Ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie wynika natomiast, że tylko garstka obywateli Ukrainy jest zarejestrowana jako bezrobotna i podejmuje pracę.

Po ataku Rosji na Ukrainę od 24 lutego ub.r. do 24 lutego br. do Chełma przybyło ponad 320 tys. osób (przejściem kolejowym, drogowym i pieszym). Chełm stał się miastem tranzytowym, a 95-98 proc. uchodźców przyjeżdżających tu transportem kolejowym udało się dalej do zachodniej części kraju lub Europy Zachodniej. Chełmscy urzędnicy poinformowali, że obecnie w mieście przebywa około 1500 uchodźców. To szacunki na podstawie nadanych numerów PESEL oraz składanych do MOPR wniosków o różnego rodzaju świadczenia. Pomoc udzielona uchodźcom w Chełmie w ciągu roku opiewa na 7 119 282,10 zł (w tym m.in. zasiłki okresowe, nadania numeru PESEL i wykonania zdjęć do dokumentów, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie pobytu dzieci ukraińskich w polskiej pieczy zastępczej).

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie posiada też informacje na temat liczby obywateli Ukrainy zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych, a także o tym, ilu z nich podjęło pracę. Ze statystyk tych wynika, że grono to jest raczej niewielkie.

– Według stanu na dzień 31 marca 2023 roku w ewidencji PUP zarejestrowanych było 68 obywateli Ukrainy – informuje PUP w Chełmie. – W 2022 roku pracę podjęło 55 obywateli Ukrainy, w okresie styczeń-marzec – 2023 roku – 17 obywateli Ukrainy.

W roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli, szkół podstawowych, liceów oraz szkół technicznych w Chełmie zapisanych jest łącznie 189 uczniów pochodzenia ukraińskiego. O wsparcie w formie jednorazowych świadczeń 300 zł dla Ukraińców w 2022 r. złożonych zostało 894 wniosków. Wpłynęło 216 wniosków na wypłatę świadczeń rodzinnych obejmujących 1 087 osób, które wypłacane były od 29 kwietnia 2022 r. W 2022 r. złożonych zostało 1 359 wniosków na świadczenie pieniężne (40 zł) za zakwaterowanie obywatela Ukrainy. 14 marca ub.r. w Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie utworzono 5 oddziałów przygotowawczych, do których od marca 2022 r. do czerwca 2022 r. uczęszczało łącznie 250 uczniów pochodzenia ukraińskiego.

Obecnie prowadzone są pozalekcyjne zajęcia z języka polskiego w trakcie roku szkolnego dla uczniów pochodzenia ukraińskiego w czterech szkołach w Chełmie (w minimalnym wymiarze 6 godzin tygodniowo w grupach do 15 uczniów). W punktach recepcyjnych w Chełmie wydawana była żywność w miarę wykazywanych przez uchodźców potrzeb. W związku z zamknięciem punktu recepcyjnego w hali po byłym Tesco, od 7 czerwca ub.r. żywność wydawana jest w Punkcie Pomocy Ukrainie znajdującym się przy ul. Kopernika 1. Łącznie od 28 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wydano żywność dla ponad 9 300 osób. (mo)