„nieZmienność” Teresy Stasiak

W Krasnostawskim Domu Kultury zorganizowano podsumowanie wystawy malarstwa Teresy Stasiak pt. „nieZmienność”.

Obecny na wydarzeniu wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki podkreślił, że Teresa Stasiak w pracach dzieli się z odbiorcą, wyobraźnią i kreatywnością, a wykonane dzieła zachwycają. Stasiak ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Twórców Kultury Paleta w Krasnymstawie, Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury Plama, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Współtworzy Grupę Malarską 1/4. Artystka zajmuje się malarstwem sztalugowym, a tworzy w technice akrylu. Uczestniczy w plenerach krajowych i międzynarodowych. Bierze udział w konkursach malarskich i przeglądach sztuki. Wśród najważniejszych osiągnięć można wymienić między innymi: Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Malarskim Zadra organizowanym przez Galerię Zadra w Warszawie w 2010 roku, tytuł Talent Artystyczny w Konkursie KULTURA 2011 organizowanym przez starostwo powiatowe w Krasnymstawie oraz trzecie miejsce w XIV Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli. Swoje prace prezentowała na 10 wystawach indywidualnych i ponad 50 wystawach zbiorowych. (kg)

News will be here