Nowa kanalizacja na sześciu ulicach

Na 15 czerwca zaplanowano zakończenie budowy kanalizacji na ulicach: Stokowa, Ściegiennego, Niesieckiego, Wąska, Czuby i Łukasińskiego w Krasnymstawie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej realizuje projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”, który jest największym tego typu przedsięwzięciem w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Całkowity koszt inwestycji to ponad 39 mln zł, z czego aż 20 mln zł to dotacja z zewnątrz. – Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach miasta Krasnystaw dotychczas nieskanalizowanych o łącznej długości 36,5 km, 14 sztuk przepompowni sieciowych oraz 47 przepompowni przydomowych – mówi Andrzej Kmicic, prezes PGK. – Ponadto w inwestycji uwzględniona została modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie obejmująca rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów – dodaje.

Na 15 czerwca zaplanowano zakończenie budowy i uroczyste otwarcie części inwestycji obejmującej budowę nowej kanalizacji na ulicach: Stokowa, Ściegiennego, Niesieckiego, Wąska, Czuby i Łukasińskiego. Wartość tego zadania to 4,9 mln zł. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont z Rzeszowa. – Wybudowana sieć umożliwi przyłączenie do kanalizacji miejskiej ok. 1330 mieszkańców tej części miasta – zauważa Kmicic. – Zaplanowane zadanie realizowane było zgodnie z zatwierdzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej harmonogramem. Zastosowane rozwiązania techniczne takie jak stosowanie przewiertów sterowanych oraz budowa przepompowni strefowych i przydomowych, wpływają pozytywnie na efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia jak również na innowacyjność zrealizowanej inwestycji – podsumowuje prezes PGK. (kg)