Nowa przystań kajakowa

W centrum miasta na ul. Zaułek Nadrzeczny w zatoce rzeki Wieprz, między ul. Mostową i Gawryłowa, powstała nowa przystań. Kosztowała ponad jeden milion złotych.

Miasto Krasnystaw zrealizowało projekt pod nazwą „Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury”, z wsparciem finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu na ul. Zaułek Nadrzeczny, między ulicami Mostową i Gawryłowa w Krasnymstawie, z lokalizacją w zatoce rzeki Wieprz, powstała przystań kajakowa z miejscem do wodowania i wyciągania kajaków, slipem dla łodzi ze schodami zejściowymi do wody.

Prace budowlane, w tym zagospodarowanie terenu w pasie rzeki, rozpoczęły się w lutym br., a zakończyły przed miesiącem. Brzeg zatoki został zabezpieczony murem oporowym z gabionów. Powierzchnia przystani wynosi 95 m kw., a długość zatoki to 63 m. Nowo wybudowana przystań to pierwszy etap zagospodarowania terenu położonego w rejonie ulicy Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie.

Głównym celem projektu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie potencjału rzeki Wieprz, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miasta i regionu, a następnie przełoży się na rozwój turystyki i stworzy dodatkowe miejsca pracy. Niewykorzystany dotąd potencjał rzeki Wieprz, przyczyni się do poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego miasta. Społeczeństwo lokalne oraz odwiedzający miasto turyści, korzystający z wybudowanej ogólnodostępnej przystani, będą mogli odwiedzić m.in. zabytkowe centrum miasta.

Koszt przystani to 1 016 122 zł, z czego 708 290 zł stanowi wsparcie unijne, a 83 328 zł pochodzi z budżetu państwa. Udział własny miasta to 224 503 zł. (s)