Nowe boisko przy „Trójce”

Miasto rozstrzygnęło przetarg na budowę boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Chełmie. Jesienią warta ponad pół miliona złotych inwestycja ma być skończona.

Miasto nie miało dużego wyboru, bo do przetargu na wykonanie tej inwestycji wpłynęła jedna oferta – firmy „Dro-Mar” z Warszawy, opiewająca na 543 660 zł. W ubiegłym tygodniu miasto rozstrzygnęło przetarg i zamieściło na stronie internetowej informację o wyborze wykonawcy.

– Umowa z wykonawcą ma być podpisana po wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – informuje Damian Zieliński z Biura Marketingu UM Chełm. – Do 26 lipca 2019 roku przewidujemy podpisanie umowy. Termin wykonania zamówienia to 80 dni od dnia podpisania umowy. (mo)