Nowe drogi nie wszystkim w smak

W gminie Wyryki zaczęła się budowa bądź przebudowa kilku dróg lokalnych. Takich inwestycji wyczekiwano od dawna, ale okazuje się, że nie wszystkim one się podobają, bo m.in. do powiatowego inspektora budowlanego wpłynął donos, z którego wynika, że drogi te są budowane… nielegalnie.

Plany inwestycyjne władz gminy Wyryki na rok 2023 są bardzo szerokie. Wśród nich znalazła się m.in. budowa bądź przebudowa kilku nieutwardzonych do tej pory dróg: Horostyta – Ignaców, Wyryki-Adampol (tzw. Małoziemce), Adampol (tzw. Kolonia), Kaplonosy (tzw. Ferma) oraz Wyryki-Połód (przy ośrodku zdrowia). Obecnie trwają prace na praktycznie wszystkich tych odcinkach, choć są w różnej fazie zaawansowania. Tymczasem do naszej redakcji, ale nie tylko, dotarła drogą mejlową wiadomość, jakoby wszystkie prace drogowe w gminie Wyryki miały być prowadzone nielegalnie.

„Niniejszym zgłaszam fakt nielegalnego prowadzenia prac budowlanych bez wcześniejszego uzyskania wymaganych prawem, prawomocnych decyzji – pozwoleń na budowę. Prace budowlane prowadzone są na odcinkach dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych w obrębie pasa drogowego.

Nie zostały one wyłączone z ruchu, jednak nie sporządzono dla nich, wymaganych prawem, czasowych organizacji ruchu. Wymienione powyżej okoliczności powodują, że opisane prace budowlane nie tylko naruszają obowiązujące przepisy, ale stanowią też poważne zagrożenie dla mieszkaniowców gminy Wyryki będących na co dzień użytkownikami tych dróg” – czytamy w wiadomości, którą zajął się już powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Z naszych informacji wynika, że po wstępnym zbadaniu sprawy nie stwierdził on żadnych uchybień w pracach prowadzonych na terenie gminy Wyryki, ale postępowanie w tej sprawie nie jest jeszcze zakończone.

– Dla wszystkich odcinków dróg gminnych przewidzianych do przebudowy oraz budowy zostały opracowane i zaopiniowane przez odpowiednie organy projekty czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót – tłumaczy wójt Wyryk Mirosław Torbicz. – Zaopiniowane projekty czasowej organizacji ruchu zostały przekazane wykonawcy robót. Jak wynika z powyższego, aktualnego na dziś opisu przekazanego mi przez naszego inspektora nadzoru, wszystkie prace prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie odpowiednich decyzji.

Prace przebiegają sprawnie, są prowadzone obecnie w Adampolu i Wyrykach. Jestem przekonany, że za kilka tygodni mieszkańcy będą mogli korzystać z komfortowych dróg, a szczególnie drogi, chodników i miejsc postojowych zaplanowanych przy urzędzie gminy i ośrodku zdrowia. Dzięki budowie dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej z odpowiednią podbudową w kilku miejscowościach mieszkańcy zyskają bezpieczny i komfortowy dojazd do swoich posesji, o który zabiegali od wielu lat – dodaje wójt. (bm)