Nowe ruchy zmieniają świat

W dniach 11-12 maja 2016 r. na Wydziale Politologii UMCS odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe ruchy społeczne”.
– To już kolejna organizowana przez nas konferencja. Tegoroczna stanowi część cyklu spotkań poświęconych ruchom społecznym i politycznym. Tak się składa, że to, co obierzemy sobie za główny temat konferencji, idealnie wpisuje się w to, co się dzieje wokół nas. Życie puka jakby do nas, uczonych, żebyśmy zajęli się tymi zagadnieniami – wyjaśnia prof. dr hab. Maria Marczewska–Rytko, kierownik Zakładu Ruchów Politycznych UMCS. – Co roku obserwujemy rosnące zainteresowanie naszą konferencją, co bardzo nas cieszy.
W panelach wzięło udział dziesięciu naukowców z całej Polski. W programie konferencji znalazły się wystąpienia poświęcone tak aktualnym i ważkim kwestiom, jak ruchy antyislamskie we współczesnej Europie, działalność Podemos-u czy KOD-u. Dyskutowano również o wykorzystaniu przez nowe ruchy społeczne mediów społecznościowych oraz o przejawach ich aktywności lokalnej, czyli aktywizowaniu miejskim.
– Wybrałem temat poświęcony zagadnieniu wielokulturowości i krytyki tego podejścia we współczesnej myśli liberalnej. Często przyjmuje się, że liberalizm i wielokulturowość to są zbieżne idee i nawzajem się wspierają, podczas gdy ja starałem się pokazać, że ten związek wcale nie był taki oczywisty – mówi dr Kamil Aksiuto z UMCS. – Uważam, że tematyka tegorocznej konferencji jest bardzo ważna. Ruchy społeczne we wszystkich swoich odcieniach działają zarówno w Polsce, jak i za granicą, zarówno w polityce centralnej, jak i na poziomie lokalnym. To są zjawiska, które z jednej strony zmieniają oblicze naszego świata, a z drugiej strony media nie zawsze pokazują te zjawiska ze wszystkich stron, dlatego refleksja naukowa poświęcona tym zagadnieniom jest bardzo potrzebna.MG