Nowe twarze w chełmskiej policji

Dwie nowe funkcjonariuszki i dwaj nowi funkcjonariusze zasilą niebawem szeregi Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Razem z innymi przyjętymi do służby w pierwszym tego roku naborze złożyli już uroczyste ślubowanie. Teraz czeka ich szkolenie.

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta (…)” – słowa policyjnej roty wypowiedziało 32 funkcjonariuszy. Policjantki i policjantów powitał w szeregach lubelskiego garnizonu insp. Robert Szewc, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Młodzi funkcjonariusze odebrali także z rąk kierownictwa KWP odznaki i legitymacje służbowe.

– Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m.in. testy wiedzy i sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską. Zaliczenie wszystkich etapów naboru nie oznacza, że kandydat na pewno zostanie przyjęty do policji. Na każdym etapie kandydaci dostają punkty, a na pracę mogą liczyć ci, którzy uzyskają największą ich liczbę – podaje podinsp.

Renata Laszczka-Rusek, rzecznik prasowy KWP. – Wkrótce wyjadą na kurs podstawowy, podczas którego będą zdobywać wiedzę m.in. z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej. Wyposażeni w wiedzę i umiejętności wrócą do swoich macierzystych jednostek.

Cztery nowe twarze – dwie panie i dwóch panów – zasilą m.in. szeregi chełmskiej komendy. Tymczasem policja ogłasza drugi nabór do służby, który odbędzie się w kwietniu. O pracę w formacji może ubiegać się obywatel Polski, o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kandydaci muszą też pamiętać, że zgodnie z zarządzeniem komendanta głównego umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności widocznego tatuażu.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73. Informacje dla osób z pow. chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego udzielane są pod numerem telefonu: 47 811-46-53. (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here