Nowe życie Starego Miasta

Półokrągła baszta gotycka przy Jezuickiej 5-7 zostanie odrestaurowana

Gotycka baszta przy Jezuickiej 5-7 w Lublinie doczeka się rewitalizacji, dzięki projektowi „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”, dofinansowanemu ze środków unijnych.


– Projekt „Nowe życie Starego Miasta” łączy ponad 20-letnią współpracę miast partnerskich – Lublina i Łucka – w obszarze transgranicznym, istotnym z punktu widzenia położenia geograficznego województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego, a także z punktu widzenia historycznego i turystycznego. Projekt promuje dialog międzykulturowy, a także przyciąga turystów do naszych zabytkowych miast i zachęca mieszkańców do wspólnej integracji, jak np. podczas trwającego Festiwalu Legend Lubelskich.  – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Dzięki projektowi w Lublinie uda się odnowić gotycką basztę, przeprowadzając badania architektoniczne. Prace obejmą: remont dachu, rekonstrukcję wnętrza i fragmentu murów obronnych. Baszta zostanie też podświetlona.

Na Starym Mieście pojawi się również wykonana z brązu XVI-wieczna makieta Wzgórza Zamkowego. – W Lublinie zaplanowano także opracowanie nowych i ulepszenie starych szlaków turystycznych, opracowanie publikacji naukowej dotyczącej historii baszty gotyckiej i murów obronnych oraz opracowanie folderu dla dzieci poświęconego legendom Lublina i Łucka – informuje Grzegorz Jędrek z biura prasowego ratusza. Częścią projektu jest też zakończony w ubiegły weekend „Festiwal lubelskich Legend”, jego kolejna edycja ma odbyć się w 2020 roku.

W Łucku w ramach projektu odnowiona zostanie Wieża Czartoryskich z murem obronnym i klasztor jezuitów z piwnicami. Pod wieżą, w piwnicach ma znaleźć się interaktywne muzeum rycerstwa średniowiecznego. Łączna wartość projektu to 1 676 398 euro. Dofinansowanie projektu stanowi 90%, a wkład własny miast partnerskich 10%. (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here