Nowi wizytatorzy w kuratorium

Lubelski Kurator Oświaty rozstrzygnął konkursy na wolne stanowiska pracy – wizytatorów w chełmskiej delegaturze. Do pracy przyjęto Marię Pawłowicz z Brzeźna i Elizę Orzeszko z Okszowa.

O dwa wolne stanowiska w chełmskiej delegaturze kuratorium oświaty w Lublinie ubiegało się aż dwanaście osób. Wśród nich była m.in. Dorota Mandzińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie.

Ofertę do konkursu złożyła również żona jednego z chełmskich działaczy Prawa i Sprawiedliwości, pełniącego obecnie kierowniczą funkcję w spółce podległej województwu lubelskiemu. Ostatecznie do pracy w kuratorium przyjęto Marię Pawłowicz, byłą dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeźnie oraz Elizę Orzeszko, nauczyciela Szkoły Podstawowej w Okszowie.

Nowi wizytatorzy, zgodnie z tym co kuratorium podało w ogłoszeniu o konkursie, mogą liczyć na wynagrodzenie brutto od 3 700 do 3 800 zł. (s)